Nieuws

Statines effectief bij kanker?

Gepubliceerd
4 februari 2013
Begin jaren negentig van de vorige eeuw bestond er enige vrees dat cholesterolreductie zou leiden tot een oversterfte aan kanker. Inmiddels zijn er echter geluiden die op het tegendeel wijzen. Vanuit de gedachte dat cholesterol een belangrijke bouwstof is voor menselijke cellen en verlaging van de cholesterolspiegels zou kunnen leiden tot vermindering van de celproliferatie, onderzochten Deense onderzoekers de relatie tussen cholesterolgebruik voorafgaand aan enigerlei kankerdiagnose en latere sterfte aan kanker.
Het onderzoek was mogelijk doordat in Denemarken gegevens over de inwoners, hun ziektes en gebruik van geneesmiddelen alsmede hun doodsoorzaken min of meer landelijk beschikbaar zijn. Gedurende de periode 1995 tot 2007 kregen 295.925 patiënten een vorm van kanker, van wie 18.721 vooraf een statine gebruikten. Bijna 200.000 van deze mensen overleden gedurende de looptijd van het onderzoek, waarvan circa 83% aan kanker, 7% aan cardiovasculaire aandoeningen en 10% aan andere oorzaken. Zowel de incidentie van sterfte aan alle oorzaken als de incidentie van sterfte aan kanker bleek lager in de groep die bekend was met statinegebruik (hazard ratio 0,85; 95%-BI 0,83-0,87, respectievelijk HR 0,85; 95%-BI 0,82-0,87). De kankergerelateerde sterftereductie kon worden waargenomen bij 13 verschillende kankersoorten.
Het zou echter prematuur zijn om nu meteen maar alle kankerpatiënten van een statine te voorzien. Zo vonden de onderzoekers geen dosis-responsrelatie tussen statinedosering en mate van sterftereductie, hetgeen twijfels oproept omtrent het veronderstelde werkingsmechanisme. Ook het ontbreken van gegevens over de rookstatus van de geïncludeerden is een omissie: het zou immers kunnen zijn dat van de statinegebruikers een groter deel stopte met roken vanwege hun verhoogde cardiovasculair risico. Voorlopig blijft het wachten op bevestiging van de onderzoeksresulaten, liefst ook in experimentele setting.
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1.Nielsen SF, et al. Statin use and reduced cancer-related mortality. N Engl J Med 2012;367:1792-802.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen