Nieuws

Sterfte door COVID-19 door overgewicht 10 keer hoger

Gepubliceerd
12 april 2021
Dossier
De sterftecijfers door COVID-19 zijn 10 keer hoger in landen waar meer dan de helft van de bevolking kampt met overgewicht. Dat blijkt uit data van 160 landen. Overgewicht is een significante voorspeller van complicaties bij COVID-19 waarbij opname in het ziekenhuis nodig is, of zelfs opname op de intensive care en beademing.
0 reacties

Eind februari 2021 waren er wereldwijd 2,5 miljoen COVID-19-doden geregistreerd, waarvan 2,2 miljoen in landen met 50% of meer inwoners met een BMI boven de 25 (overgewicht en obesitas). Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoeksrapport van de World Obesity Federation. Aan de hand van data van de John Hopkins Universiteit en de WHO Global Health Observatory keken onderzoekers naar de mortaliteit in 160 landen. 

Zij vonden een lineaire correlatie: geen enkel land met minder dan 40% obesitas (BMI > 30) had hoge sterftecijfers (> 10 per 100.000 inwoners). Ook zeer hoge sterftecijfers (> 100 per 100.000 inwoners) komen uitsluitend voor in landen met een hoge incidentie (> 50%) van een BMI > 25. Overgewicht is na hoge leeftijd de belangrijkste risicofactor op sterfte (correlatiecoëfficiënt r = + 0,547; p < 0,001), onafhankelijk van de leeftijdsverdeling onder de bevolking, de relatieve welvaart en de rapportagecapaciteit.

De Verenigde Staten – met 67% overgewicht – heeft het hoogste aantal geregistreerde doden (totaal 541.915). Het Verenigd Koninkrijk – met 64% obesitas – staat op de derde plaats van de hoogste mortaliteit (184 per 100.000). Vietnam met slechts 18% overgewicht laat het andere uiterste zien, met de laagste mortaliteit ter wereld (0,04 per 100.000). Uitzonderingen zijn Nieuw-Zeeland en Australië, landen met een hoge prevalentie van overgewicht onder volwassenen, maar ook met een laag sterftecijfer. Dit wordt toegeschreven aan strikte nationale maatregelen, zoals grenscontroles.

Volgens de WHO is dit rapport een wake-up call voor overheden wereldwijd. Voor de huisartsenpraktijk bevestigt dit onze ervaring dat obese patiënten een zeer hoog risico lopen op een gecompliceerd beloop van COVID-19. Het rapport benadrukt nog eens het belang van aandacht voor preventie van obesitas.

Literatuur

  • Wise J. Covid-19: Highest death rates seen in countries with most overweight populations. BMJ 2021;372:n623.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen