Wetenschap

Stoppen met roken: hoe pakken wij dat aan? (bijlage)

Vragenformulier stoppen-met-rokenconsult

Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations 2006

Toelichting

  • Klachten als gevolg van roken.
  • Risicogroep: patiënt heeft een (chronische) aandoening (bijv. hart/vaatziekte, hypertensie, COPD, diabetes) waardoor roken extra schadelijk kan zijn.
  • Preventief: patiënt rookt, maar heeft hiervan geen duidelijke gezondheidsklachten en patiënt hoort ook niet tot een risico­groep.
  • Bijvoorbeeld nicotinepleister, nicotinekauwgom of nicotinezuig­tablet.
  • Bijvoorbeeld bupropion of nortriptyline.
  • Minimale interventiestrategie is een gestructureerde interven­tiemethode. Bij rokers die niet gemotiveerd zijn om te stoppen volstaat een kort stop-rokenadvies. Bij rokers die wel gemotiveerd zijn om te stoppen worden tevens de motivatie en de belemme­rende en bevorderende factoren besproken, een stopdatum en een follow-upconsult afgesproken en een folder meegegeven (bij voorkeur NHG-patiëntenbrief). Indien nodig met farmacologische ondersteuning. (Bron: Conceptrichtlijn behandeling tabaksversla­ving, versie 1 december 2003, pag. 23).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen