Nieuws

Interventies tegen stoppen-met-rokenkilo’s

Gepubliceerd
28 januari 2022
De gestopte roker kampt vaak met gewichtstoename, gemiddeld 2 tot 3 kg in het eerste jaar. Kennis van dit fenomeen kan patiënten ervan weerhouden een stoppoging te ondernemen of kan zorgen voor een terugval. De auteurs van deze cochranereview keken daarom naar interventies om gewichtstoename na stoppen met roken te verminderen. De kwaliteit van het huidige bewijs leidt echter niet tot nieuwe aanbevelingen.
0 reacties

Het systematische literatuuronderzoek bevatte 116 RCT’s (n = 57.762) over medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies die theoretisch de gewichtstoename bij stoppen met roken kunnen beïnvloeden. De kwaliteit van de onderzoeken was echter teleurstellend: 111 van de 116 onderzoeken waren van lage tot zeer lage kwaliteit. Daarnaast was de follow-upduur beperkt tot 12 maanden (terwijl gewichtstoename nog langer kan doorgaan) en werd voor een deelvraag alleen naar onderzoeken binnen bestaande cochranereviews gezocht. Verder vonden de auteurs 20 relevante onderzoeken die nog lopen.  

Lichaamsbeweging was de enige interventie die effectief leek, hoewel niet op de korte termijn maar wel op de lange termijn (gemiddeld verschil na 12 maanden -2,07 kg; 95%-BI -3,78 tot -0,36; n = 182). Medicamenteuze behandelingen met bupropion en nicotinevervangers waren tijdens de behandeling mogelijk wel effectief, met ongeveer 0,5 tot 1,5 kg gewichtsverlies ten opzichte van placebo, maar na een jaar was er geen verschil meer te zien. Ook een dieet met weinig calorieën – inclusief gratis vervangende maaltijden en persoonlijke coaching – leek kortdurend effectief ten opzichte van alleen voorlichting (gemiddeld verschil -3,70 kg; 95%-BI -4,82 tot -2,58; n = 121), maar dit effect leek verdwenen na 12 maanden. Medicamenteuze behandeling van stoppen met roken (varenicline, combinaties van farmacotherapeutica) of voorlichting over gewichtstoename waren niet effectief ten aanzien van gewichtsstabilisatie.  

De NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met Roken beveelt lichaamsbeweging aan om het gewicht stabiel te houden. Daarnaast wordt medicamenteuze ondersteuning wel aanbevolen bij gebruik van ≥ 10 sigaretten per dag om de kans op stoppen te vergroten, maar wordt deze therapie niet in relatie gebracht met gewichtsstabilisatie. Voorlopig sluit deze cochranereview daar op aan. Hopelijk zijn de 20 nieuwe onderzoeken die nog onderweg zijn van betere kwaliteit.  

Literatuur

  • Hartmann-Boyce J, et al. Interventions for preventing weight gain after smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2021;10:CD006219.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen