Nieuws

Stoppen met roken ook voor ouderen effectief?

Gepubliceerd
1 juni 2015

Een oudere rokende patiënt motiveren om te stoppen met roken kan lastig zijn. Iemand heeft immers al ‘bewezen’ dat hij het roken overleefd heeft. Nieuw onderzoek laat zien dat roken bij mensen ouder dan 60 jaar ook risicoverhogend is en dat stoppen met roken dit risico nog wel degelijk kan verlagen.

Onderzoekers wilden het effect weten van roken op het risico op hart- en vaatziekten bij patiënten ouder dan 60 jaar. Ook bekeken ze het effect van stoppen met roken. Ze voerden een meta-analyse uit met individuele patiëntgegevens van 25 cohortonderzoeken met in totaal 503.905 patiënten uit 23 landen. Naast de gebruikelijke rapportage van hazard ratio’s gebruikten de onderzoekers ook ‘risk advancement periods’ (RAPs) als uitkomstmaat. Dit geeft aan hoeveel een risicofactor (roken) zorgt voor versnelling van een uitkomstmaat (cardiovasculaire dood).

In deze oudere populatie waren rokers duidelijk in het nadeel: huidige rokers hadden gemiddeld een tweemaal zo hoog risico (hazard ratio (HR) 2,07 (95%-BI 1,82 tot 2,36)) op dood door hart- en vaatziekten dan mensen die nooit gerookt hadden. Na 5 jaar gestopt te zijn met roken daalde dit risico naar HR 1,74 (95%-BI 1,51 tot 2,01). Uit de analyse met RAPs werd duidelijk dat huidige rokers gemiddeld 5,5 jaar (95%-BI 4,25 tot 6,75) eerder doodgingen aan een cardiovasculaire oorzaak dan mensen die nooit gerookt hadden. Voor mensen die minder dan 5 jaar geleden gestopt waren met roken was deze RAP gedaald tot 3,75 en tot 0,79 jaar voor mensen die al meer dan 20 jaar geleden gestopt waren.

Dit onderzoek ondersteunt de huisarts als hij het stoppen met roken bij ouderen wil bespreken. Het siert de onderzoekers dat ze een uitkomstmaat (RAP) gekozen hebben die te gebruiken is in de praktijk. Een nadeel is dat ze gekozen hebben voor een ziektespecifieke uitkomstmaat. Een patiënt die op latere leeftijd stopt met roken en een jaar later doodgaat aan longkanker telt in dit onderzoek immers mee in de categorie ‘niet dood aan cardiovasculaire oorzaak’. Voor patiënten is het ook van belang waaraan ze doodgaan en niet alleen hoe snel. Een vervolgonderzoek naar het risico op verschillende doodsoorzaken van ouderen die stoppen met roken is dus welkom.

Mons U, et al. Impact of smoking and smoking cessation on cardiovascular events and mortality among older adults: meta-analysis of individual participant data from prospective cohort studies of the CHANCES consortium. BMJ 2015;350:h1551.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen