Nieuws

SU-derivaten bij starten insuline nog niet in de ban

Gepubliceerd
1 augustus 2012
Met interesse lazen wij het artikel ‘SU-derivaten bij starten insuline: toch maar stoppen?’.1 De vraagstelling en het beoogde doel van het onderzoek zijn prijzenswaardig, want actueel en van belang voor de praktijk. De auteurs trachten antwoord te geven op een vraag die opkomt bij elke patiënt met diabetes type 2 bij wie je insuline toevoegt aan orale therapie. Bij de opzet van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten willen wij enkele kanttekeningen plaatsen.
De Nederlandstalige samenvatting spreekt van een open, enkelblinde trial. Enige informatie over blindering of over de keuze voor een open trial is echter niet meer terug te vinden. Er kunnen natuurlijk redenen zijn om niet te kiezen voor dubbelblind onderzoek, maar misschien zouden Van Avendonk et al. deze keuze kunnen toelichten omdat het onderzoek zich er in principe wel voor leent.
Op het primaire eindpunt (de bètacelfunctie) wordt in het onderzoek geen significant verschil aangetoond. In de conclusie bevelen de auteurs aan, ook al is de aanbeveling voorlopig, het SU-derivaat te stoppen wanneer de patiënt met insuline begint. De snelle lezer zal na het lezen van de abstract en aanbevelingen menen dat dit een reden is om het SU-derivaat te stoppen, hoewel de auteurs in de titel en discussie de twijfel wel laten zien. In onze ogen is de conclusie onjuist en wordt deze onvoldoende onderbouwd door de onderzoeksresultaten. Zoals de auteurs zelf al opmerken is in het onderzoek de benodigde power niet behaald. Concluderen dat op basis van de resultaten SU-derivaten bij de start van de behandeling moeten stoppen is hierdoor niet sterk. De mogelijkheid bestaat dat indien er voldoende patiënten waren geïncludeerd er wel degelijk een significant verschil gevonden zou zijn. Of dit verschil klinisch relevant is blijft dan de vraag, maar naar onze mening is deze vraag op basis van deze resultaten nog niet te stellen. Misschien had de aloude conclusie van stal gehaald moeten worden dat er helaas meer onderzoek nodig is. Dat doet toch meer recht aan de resultaten. Dat het verstandig is te stoppen bij hypoglykemieën blijft wel staan, maar of dat nieuw is?
Thijs Beetsma, aios, Rene Bijkerk, huisarts

Literatuur

  • 1.Van Avendonk MJP, Gorter KJ, Van den Donk M, Van Haeften TW, Rutten GEHM. SU-derivaten bij starten insuline: toch maar stoppen? Huisarts Wet 2012;55:152-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen