Nieuws

Subsidie voor kleinschalig onderzoek

Gepubliceerd
10 augustus 2010

Sinds 2008 subsidieert de stichting kleinschalig en innovatief eerstelijns- en transmuraal onderzoek op de bovengenoemde terreinen. Kleinschalige pilots als vooronderzoek voor een groter onderzoek vallen hier ook onder. Het onderzoek dient aantoonbaar relevant te zijn voor de praktijk van de gezondheidszorg. Jaarlijks stelt de stichting hiervoor een budget van € 110.000,- beschikbaar (3 à 5 projecten). De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een wetenschappelijke commissie, bestaande uit deskundigen met ruime wetenschappelijke en praktijkervaring. Nadere inlichtingen en benodigde formulieren zijn te vinden op de website van de stichting: www.stoffels-hornstra.nl. (Johan Stoffels)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen