Nieuws

Symptomatische recidieven van coloncarcinoom

Gepubliceerd
7 oktober 2016
Dossier
Volgens Amsterdams onderzoek recidiveert 17% van in opzet curatief behandelde coloncarcinomen. De symptomen zijn relatief vaak klassiek: buikpijn, gewichtsverlies en een veranderd defecatiepatroon.
Jaarlijks krijgen in Nederland meer dan 13.000 mensen de diagnose coloncarcinoom. Na curatieve behandeling ontwikkelt 30 tot 40% een recidief; meestal gaat het om metastasering naar longen of lever of een locoregionaal recidief in bekken of peritoneum. Een recidief treedt meestal binnen drie jaar na behandeling op. Omdat recidieven vaak curatief kunnen worden behandeld, wordt vroege en actieve opsporing geadviseerd. De follow-up wordt nu uitgevoerd in de tweede lijn, door meting van CEA, echografie en eventueel andere beeldvorming, maar het is de vraag of de huisarts deze follow-up zou kunnen doen. Om hier beter over te beslissen is het relevant om te weten hoe recidieven zich manifesteren.
Amsterdamse onderzoekers evalueerden hiertoe de medische dossiers van alle patiënten die tussen 2007 en 2012 in het AMC of het St. Antonius Ziekenhuis in opzet curatieve chirurgie ondergingen voor een coloncarcinoom stadium I-II (n = 446). Van hen ontwikkelden 74 (17%) een recidief. Bij 43 patiënten (58%) werd dit bij een gepland vervolgbezoek ontdekt en slechts twee (5%) van deze patiënten hadden symptomen. Van de 31 patiënten met een recidief bij wie dit bij een extra, ongepland ziekenhuisbezoek ontdekt werd, waren de meesten symptomatisch (n = 26; 84%); vooral buikpijn, veranderd defecatiepatroon en gewichtsverlies. De auteurs adviseren huisartsen die – in de toekomst – de follow-up na coloncarcinoom uitvoeren alert te zijn op de hoge frequentie van recidieven en de klassieke begeleidende symptomen.
Lidewij Broekhuizen

Literatuur

  • 1.Duineveld LA, et al. Symptomatic and asymptomatic colon cancer recurrence: a multicenter cohort study. Ann Fam Med 2016;14(3):215-20.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen