Nieuws

Tijd van diagnose tot opname en overlijden bij dementie

Door
Gepubliceerd
8 mei 2020
Per jaar krijgen in Nederland meer dan 20.000 personen de diagnose dementie. Naarmate de ziekte vordert, worden veel patiënten opgenomen in een verpleeghuis. Eerder ontbraken betrouwbare schattingen over de duur vanaf de diagnose tot aan opname en tot aan overlijden. Een groot Nederlands onderzoek laat nu zien dat patiënten met dementie gemiddeld 3,9 jaar na de diagnose worden opgenomen in een verpleeghuis en na gemiddeld 5 jaar overlijden.
0 reacties

De auteurs vergeleken data van 9230 patiënten met dementie met 24.624 controlepatiënten (gematcht op leeftijd, geslacht en al dan niet samenwonend met partner). De mediane tijd van de diagnose dementie tot opname in een verpleeghuis was 3,9 jaar en van de diagnose tot overlijden 5 jaar. Dit was significant korter dan voor de controlepatiënten. De hazardratio’s voor patiënten met dementie lagen ook veel hoger voor opname (HR 7,3; 95%-BI 6,9 tot 7,7; p < 0,001) en voor overlijden (HR 2,2; 95%-BI 2,2 tot 2,3; p < 0,001). Oudere leeftijd en het ontvangen van thuiszorg op het moment van de diagnose waren belangrijke voorspellers van zowel eerdere opname als overlijden. Eenmaal opgenomen in een verpleeghuis was de mediane tijd tot aan overlijden langer voor mensen met dementie (2,5 jaar) dan voor mensen uit de controlegroep (1,2 jaar). 

Deze resultaten kunnen de huisarts helpen om patiënten met dementie en hun familie zo goed mogelijk te informeren over de prognose. 

Literatuur

  • Joling KJ, et al. Time from diagnosis to institutionalization and death in people with dementia. Alzheimer’s Dement 2020;16:662-71.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen