Praktijk

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

Gepubliceerd
4 april 2012
In het aprilnummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning staat zowel de praktijkondersteuner-ggz centraal als de wettelijke aansprakelijkheid van praktijkondersteuners. Ook voor huisartsen is het interessant om eens te lezen hoe het ook alweer zit met de voorbehouden en risicovolle handelingen.

Voorbehouden en risicovolle handelingen

De functie praktijkondersteuning blijft in ontwikkeling: steeds komen er nieuwe taken bij. Voor praktijkondersteuners is het goed om zich te blijven afvragen of zij voldoende deskundig en bekwaam zijn om handelingen uit te voeren die tot een nieuw takenpakket behoren. BIG-geregistreerde praktijkondersteuners vallen onder het tuchtrecht en kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Maar ook praktijkondersteuners zonder verpleegkundige achtergrond en praktijkassistentes kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Weliswaar niet via het tuchtrecht maar wel via het civiele recht of strafrecht. Het vastleggen van afspraken is dus erg belangrijk, ook voor de huisarts, schrijft Yvonne Buijs. Zij is als jurist werkzaam bij het St. Antonius Ziekenhuis, op de afdeling Kwaliteit, Veiligheid & Verantwoording. Met een aantal casussen maakt zij duidelijk waar de juridische grenzen liggen en wat voorbehouden en risicovolle handelingen zijn.

Praktijkondersteuner-ggz doet goed werk

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een relatief nieuw fenomeen in Nederland. Peter Verhaak en zijn mede-onderzoekers keken naar de gegevens die door negentien praktijkondersteuners-ggz in Groningen werden genoteerd. Zij wilden inzicht krijgen in met welke patiënten en problemen praktijkondersteuners-ggz te maken krijgen, welke werkzaamheden zij doen en in welke opzichten zij onderling van elkaar verschillen.
De deelnemende praktijkondersteuners-ggz krijgen vooral vrouwen op hun spreekuur (70%), met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar. De meeste patiënten komen vanwege stressklachten of gespannenheid (41%). Andere klachten zijn relatieproblemen (32%), een depressief gevoel (24%), angst of nervositeit (19%) en werkproblemen (16%). De auteurs concluderen dat de praktijkondersteuner-ggz een waardevolle aanvulling is op de geestelijke gezondheidszorg, vooral bij probleemverheldering en doorverwijzing naar de juiste instantie.
Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning verschijnt tweemaandelijks en kost € 72,95 per jaar. Heeft uw praktijkondersteuner nog geen abonnement? Vraag een proefexemplaar aan en bezoek ook eens de website www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Meer informatie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum bv, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon (030) 6383736, www.bsl.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen