Alle nummers
Archief tijdschrift

2012, nummer 4

Jaargang
55

Nieuws

 • Beter zicht op bloeddrukpillen bij jicht

  Calciumantagonisten en losartan zijn de beste antihypertensiva voor patiënten die een verhoogd risico op jicht hebben. Dat concluderen onderzoekers in de British Medical Journal op basis van patiëntengegevens uit Britse huisartsenpraktijken. Patiënten met jicht hebben een verhoogd…

 • Vitamine D tegen COPD-aanval?

  Patiënten met een chronische ziekte zoals kanker, cardiovasculaire aandoeningen of diabetes hebben vaker een laag vitamine D-gehalte in vergelijking met gezonde personen. Ook een aanzienlijk deel van de patiënten met ernstige COPD heeft een vitamine D-tekort. Het is niet bekend of suppleren van…

 • Wegsnijden en altijd opsturen?

  ‘Alles wat het waard is om weg te snijden, is de moeite waard om op te sturen’. Met dit adagium zijn veel artsen opgeleid. Er is echter discussie of dit altijd noodzakelijk is en de praktijk loopt soms anders. Buis heeft deze stelling in zijn promotieonderzoek nader onderzocht aan de hand van…

 • Belangen

  ‘Wij van wc-eend adviseren wc-eend.’ Deze slogan werd in 2007 door het Genootschap voor Reclame uitgeroepen tot beste reclameslogan aller tijden. En hij is nog steeds fris en fruitig. De kreet is inmiddels uitgegroeid tot een staande uitdrukking voor het ontmaskeren van een situatie waarin iemand…

 • Tussenpaden…

  In mijn geboortedorp was de natuur al een issue een halve eeuw vóór de politiek zich erover ging buigen. Wij, kleine schoolkinderen, hadden daarom allemaal een ‘moestuintje’, toen eenvoudig ‘landje’ genoemd. Wij hadden ieder 5 vierkante meters, zodat de afmetingen in de buurt van de 2,22 x 2,22 m…

 • Minder opvliegers in de huisartsenpraktijk

  Opvliegers en klachten van vaginale atrofie zijn de meest voorkomende problemen van vrouwen in de overgang: 55 tot 60% van hen heeft opvliegers en ongeveer 30% van de postmenopauzale vrouwen heeft klachten van vaginale atrofie. Deze klachten leiden echter steeds minder vaak tot een bezoek aan de…

 • Gezond eten hoeft niet duur te zijn

  Volgens Engelse onderzoekers verschillen de prijzen van gezonde en ongezonde menu’s nauwelijks van elkaar. Het argument dat gezonde producten duurder zijn, kan daarmee van tafel. Vermindering van energie-inname en het verhogen van lichamelijke activiteit zijn de hoekstenen van de…

 • Geslaagd consult dankzij patiënt

  De rol van patiënten in de organisatie van de gezondheidszorg is nog beperkt. In diverse landen zijn echter de betrokkenheid en feedback van patiënten obligate onderdelen van praktijkcertificering geworden, ondanks de inherente beperkingen in validiteit en betrouwbaarheid van meetinstrumenten…

 • ‘Minder wegsnijden, maar wel alles insturen’

  Op 1 december promoveerde Pieter Buis op zijn proefschrift The cutting edge of skin lesions in general practice and pathology. In een interview vertelt hij over de bevindingen uit zijn onderzoek die van belang zijn voor het werk van de huisarts. Buis heeft een solopraktijk in Harderwijk…

 • Hypertensie bij de alleroudsten

  Ook bij 80-plussers heeft het zin om hoge bloeddruk te behandelen, omdat dit leidt tot minder sterfte. Dat is de conclusie van het grootschalig uitgevoerde HYVET-onderzoek. Als huisarts vraag je je weleens af hoeveel zin het nog heeft om bij zeer oude mensen een perfecte bloeddruk na te…

 • Herkenning bewijs voor urineweginfectie?

  Volgens de NHG-Standaard Urineweginfecties is urineonderzoek niet nodig bij gezonde, niet-zwangere, volwassen vrouwen die klachten van een eerdere, aangetoonde, ongecompliceerde urineweginfectie (UWI) herkennen, mits de anamnese typisch is voor cystitis en het risico op een seksueel…

 • Yoga als steuntje in de rug?

  Rugklachten. Veel mensen hebben er last van en gaan ermee naar de huisarts. Vaak wordt de klacht chronisch. In 2005 werd geschat dat er circa 2,4 miljoen volwassen Nederlanders chronische lagerugklachten hebben. Het zijn evenveel mannen als vrouwen. Tweederde daarvan is bekend bij de huisarts …

 • Alledaagse wetenschap: nieuwe serie Praktische epidemiologie

  Deze maand starten we de nieuwe serie Praktische epidemiologie. Met deze serie willen wij duidelijk maken dat er een wetenschappelijke onderbouwing is voor veel handelingen die de huisarts in de dagelijkse praktijk intuïtief uitvoert. In elke aflevering gaan we uit van een herkenbaar…

 • Steun aan mantelzorgers terminale patiënten

  Naasten spelen vaak een centrale rol in de complexe zorgbehoeften van patiënten in de terminale fase. Deze informele zorg kan een grote fysieke, psychologische en economische belasting zijn. Programma’s voor deze mantelzorgers zouden een positief effect kunnen hebben op hun welbevinden. …

 • Hypothyreoïdie en zwangerschap

  In de literatuur, en nu in ook in de NHG-Standaard Preconceptiezorg, wordt mijns inziens op inconsequente wijze geschreven over de relatie tussen hypothyreoïdie en zwangerschap. Het uitgangspunt is dat maternale hypothyreoïdie is geassocieerd met lagere IQ-scores van het kind op vier- tot…

 • Weinig overbehandeling met antidepressiva?

  Met belangstelling hebben wij het artikel ‘Weinig overbehandeling met antidepressiva’ van Piek et al. gelezen. Hierin stellen de auteurs op grond van een zelfgekozen indeling in ‘ongerechtvaardigd’, ‘mogelijk gerechtvaardigd’ en ‘gerechtvaardigd’ gebruik van antidepressiva dat overbehandeling…

 • Vragen naar alcoholgebruik bij jongeren

  Alcoholgebruik onder jongeren neemt toe en geeft steeds vaker problemen. Niet voor niets is de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar strafbaar. Ook in de spreekkamer is het belangrijk te weten of er sprake is van overmatig alcoholgebruik, maar hoe kom je daar achter? …

Wetenschap

 • Multidisciplinair zorgmodel in verzorgingshuizen

  Steeds meer huisartsen maken zich zorgen over de kwaliteit van zorg in verzorgingshuizen. Toepassing van een multidisciplinair zorgmodel, zoals het chronischezorgmodel van Wagner en collega’s, heeft bewezen positieve effecten op de gezondheid en kwaliteit van leven bij diabetespatiënten en…

 • Wat wil de oudere?

  Oud worden betekent: verliezen. Opname in een verzorgingshuis markeert het verlies van zelfredzaamheid, vaak is de partner al eerder overleden en dan verdwijnt ook de vertrouwde omgeving. Na de verhuizing is de persoonlijke continuïteit van de huisarts belangrijk. Die weet – meestal als enige van…

 • De positie van de eerstelijnspsycholoog in de eerstelijns-ggz

  De eerstelijnspsycholoog werkt, net als de huisarts, als generalist en ziet vaak patiënten die voor de eerste keer hulp zoeken bij een psychisch probleem. De psychologische eerstelijnszorg is momenteel sterk in beweging. Huisartsen verwijzen…

 • SU-derivaten bij starten insuline: toch maar stoppen?

  Als het bloedglucosegehalte met orale middelen niet meer onder controle kan worden gehouden, is een combinatie van metformine met insuline de therapie van eerste keuze bij diabetes type 2. De richtlijnen zijn onduidelijk over de vraag of het zin heeft om bij deze combinatietherapie ook…

Praktijk

 • In gesprek met ouderen

  Oudere patiënten hebben vaak moeite om bij chronische ziekten of bij een ernstige diagnose als kanker alle informatie die hun wordt verteld te verwerken. Houd in het gesprek rekening met sensorische of cognitieve problemen die het onthouden en verwerken van de gegeven informatie kunnen…

 • Tests: sensitiviteit en specificiteit

  Ouders van jonge kinderen gebruiken liever een oorthermometer dan een rectale thermometer om de temperatuur op te nemen. In de medische literatuur is er echter nogal wat discussie over de betrouwbaarheid van oorthermometers. De ‘sensitiviteit’ zou niet goed zijn. Hoe zat het ook alweer met…

 • Tests: sensitiviteit en specificiteit

  Ouders van jonge kinderen gebruiken liever een oorthermometer dan een rectale thermometer om de temperatuur op te nemen. In de medische literatuur is er echter nogal wat discussie over de betrouwbaarheid van oorthermometers. De ‘sensitiviteit’ zou niet goed zijn. Hoe zat het ook alweer met…

 • Afvallen

  Elk pondje gaat door het mondje, zeggen ze. Ik vind dat te simpel. Waarom kan de één eten wat hij wil zonder dik te worden? Waarom wordt de ander dik van twee komkommers? Drie keer per week naar de sportschool of de hond uitlaten in de voortuin, voor sommigen maakt dat op de weegschaal niets uit…

 • Tijdschrift voor praktijkondersteuning

  In het aprilnummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning staat zowel de praktijkondersteuner-ggz centraal als de wettelijke aansprakelijkheid van praktijkondersteuners. Ook voor huisartsen is het interessant om eens te lezen hoe het ook alweer zit met de voorbehouden en risicovolle…