Praktijk

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

Gepubliceerd
11 maart 2013
In het februarinummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning onder meer aandacht voor zorgpaden, het scherp instellen van het glucosegehalte en systematisch georganiseerde ouderenzorg.

zorgpaden eerste lijn

Zorgpaden in de eerste lijn richten zich op wat er moet gebeuren, door wie en wanneer bij een bepaalde patiëntengroep. Elke patiënt doorloopt een op maat gemaakt zorgpad. Anke de Veer en haar mede-onderzoekers vroegen 231 praktijkondersteuners om een vragenlijst over het onderwerp zorgpaden in te vullen en hieruit bleek dat de meeste praktijkondersteuners het wenselijk vinden om in de eerste lijn met zorgpaden te werken. Zij verwachten dat dit leidt tot een betere taakverdeling en afstemming en een betere benutting van elkaar expertise. Wel denkt ruim de helft dat het de bureaucratie in de zorg vergroot.

glucosegehalte instellen

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat het verlagen van het HbA1c tot &lt 7% lang niet in alle gevallen zinvol is. Het verlagen van een te hoog glucosegehalte verlaagt vooral de kans op microvasculaire complicaties die vaak pas na jaren ontstaan, niet de kans op sterfte. Intensivering van hyperglykemiebehandeling leidt echter wel tot significant meer hypo’s. Guy Rutten geeft met voorbeelden aan waarom het tijd is om het beleid bij te stellen, zoals ook de herziene versie van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 zal doen.

Systematische ouderenzorg

De hulpverleners binnen de ouderenzorg werken niet systematisch, waardoor ze de zorgbehoeftes van ouderen onvoldoende onderkennen en te veel voorbijgaan aan de eigen regie en wensen van ouderen. In het Transitieproject van VUmc vormden huisarts en praktijkondersteuners samen een kernteam in de complexe zorg. De praktijkondersteuner coördineert als generalist en zet waar nodig specialistische expertise in. Samen met de huisarts blijft zij de patiënt volgen.
Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning verschijnt tweemaandelijks en kost € 77,00 per jaar. Heeft uw praktijkondersteuner nog geen abonnement? Vraag een proefexemplaar aan en bezoek ook eens de websitewww.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl . Meer informatie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum bv, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon (030) 6383736,www.bsl.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen