Nieuws

Toch bewijs voor medische cannabis bij chronische pijn?

Gepubliceerd
23 november 2021
Er is redelijk tot goed bewijs dat niet-geïnhaleerde cannabis en cannabinoïden patiënten met chronische pijn iets kunnen helpen. Vergeleken met placebo geeft cannabis een geringe vermindering van de pijn en enige verbetering van het lichamelijk functioneren en de slaapkwaliteit. Dat blijkt uit een nieuw systematisch literatuuroverzicht.
0 reacties

De auteurs includeerden 32 RCT’s met 5174 patiënten met chronische pijn (> 3 maanden). De meeste onderzoeken waren niet kankergerelateerd (28 van de 32). De gemiddelde score op de VAS (visueel analoge schaal) was bij aanvang 6,1 cm; de gemiddelde leeftijd 53 jaar en de gemiddelde follow-up 50 dagen. In 30 onderzoeken gebruikten patiënten cannabis oraal, in 2 onderzoeken dermaal. 

Bij gebruik van cannabis had een iets groter percentage patiënten een klinisch significante pijnreductie dan bij placebo (62% versus 52% met > 1 cm verbetering op de VAS; 95%-BI 5 tot 10). Ook was er een zeer klein positief effect op lichamelijk functioneren (32% versus 28% met > 10 punten verschil op de SF-36-schaal voor functioneren) en slaapkwaliteit (54% versus 48% met > 1 cm verbetering op de VAS). Er was geen significant verschil in emotioneel en sociaal functioneren. In de cannabisgroepen was er wel een kleine toename in cognitieve beperking, misselijkheid en braken, slaperigheid en aandachtsproblemen. Duizeligheid leek met name toe te nemen bij gebruik langer dan 3 maanden.

Hoewel alle vormen van chronische pijn waren samengevoegd, lieten subgroepanalyses geen verschil zien tussen neuropathische en niet-neuropatische pijn, of kankergerelateerde en niet-kankergerelateerde pijn. De auteurs konden geen uitspraak doen over welke vorm van medische cannabis het effectiefst is. Eenentwintig onderzoeken werden gesponsord door de industrie.

In de begeleidende praktijkaanbeveling en het editorial beargumenteren de auteurs dat er hiermee ruimte is voor proefgebruik van orale cannabis bij therapieresistente chronische pijn, ook bij patiënten met musculoskeletale klachten. Essentieel hierbij zijn goede voorlichting over de voor- en nadelen, en het afraden van (geïnhaleerde) zelfmedicatie of gelijktijdig gebruik van andere verdovende middelen. Gezien de minimale klinische effecten is het echter de vraag of deze review voldoende reden vormt om de terughoudende adviezen in het NHG-Standpunt Cannabis te herzien. 

Literatuur

  • Wang L, et al. Medical cannabis or cannabinoids for chronic non-cancer and cancer related pain: a systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ 2021;374:n1034.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen