Nieuws

Topicale NSAID’s tegen pijn bij cornea-erosie

Gepubliceerd
27 mei 2021
Topicale oculaire NSAID’s verminderen de pijn tot 48 uur na een cornea-erosie en reduceren oraal gebruik van pijnstillers met 53%. Gebruik van deze NSAID’s heeft geen negatieve invloed op de genezing en geeft geen verhoogde kans op complicaties, zoals keratitis, cornea ulcus of perforatie. Dat concluderen de auteurs van een meta-analyse over topicale pijnstilling bij cornea-erosies.
0 reacties

De auteurs includeerden 33 onderzoeken (31 RCT’s, 2 observationele onderzoeken, n = 4167) over topicale pijnstilling bij cornea-erosies, zoals oculaire anaesthetica of NSAID’s, cycloplegica of een bandage. De primaire uitkomstmaten waren genezing (na 24, 48 en 72 uur) en pijn (na 24 en 48 uur). De secundaire uitkomstmaten waren orale pijnstilling en complicaties. 

Alleen voor topicale NSAID’s was er een matig tot groot significant effect op vermindering van de pijn (11 onderzoeken, 1166 patiënten). In vergelijking met geen topicale pijnstilling was er een significant verschil in vermindering van de pijn na 24 uur (SMD –0,69; 95%-BI –0,98 tot –0,41; matige kwaliteit van bewijs) en 48 uur (SMD –0,56; 95%-BI –1,02 tot –0,10; lage kwaliteit van bewijs). Het gebruik van orale pijnstilling was daarbij 53% lager (95%-BI 34% tot 67%). Er was geen verschil in genezing (RR 1,07; 95%-BI 0,95 tot 1,19) of complicaties (RR 0,67; 95%-BI 0,13 tot 3,41).

De onderzoeken verschilden van elkaar in gebruikte pijnschaal, tijdspunten, grootte en oorzaak van de erosie (traumatisch of oogheelkundige ingreep). Subgroepanalyses toonden hierbij doorgaans geen verschillen in uitkomsten. 

De NHG-Standaard Rood oog en Oogtrauma geeft geen aanbevelingen voor het gebruik van pijnstilling bij een cornea-erosie, terwijl deze aandoening met name in de eerste 24 uur voor forse pijnklachten kan zorgen. De reden daarvoor is wellicht dat oculaire NSAID’s in Nederland alleen zijn geregistreerd voor het gebruik na oogoperaties. Deze meta-analyse laat zien dat topicale oculaire NSAID’s een off-label toevoeging kunnen zijn voor patiënten met veel pijn, zonder dat het middel gevolgen lijkt te hebben voor de genezing of het risico op complicaties.

Literatuur

  • Yu CW, et al. Topical pain control for corneal abrasions: A systematic review and meta-analysis. Acad Emerg Med 2021 Jan 28. DOI: 10.1111/acem.14222 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen