Nieuws

Toename van soa

Gepubliceerd
10 oktober 2001

In 2000 werd op de soa-poli van de GGD in Amsterdam opnieuw een forse toename van gonorroe en syfilis onder homoseksuele mannen geconstateerd. Ook onder heteroseksuele mannen en vrouwen steeg het aantal gonorroepatiënten (respectievelijk met 56% en 72%); in de jongere leeftijdscategorie 15-24 jaar verdubbelde het aantal gevallen. 1 In een gezondheidscentrum in Amsterdam Zuid-Oost werd in 2000 een toename van gonorroe en chlamydia-infectie beschreven: het totaal aantal geregistreerde gevallen van gonorroe van 14/7000 inwoners (20/10.000) lag hier ver boven de geschatte landelijke incidentie (0,8/ 10.000) en de incidentie van gonorroe in een huisartsenpopulatie in Limburg (0,6-2,6 per 10.000). 2 De stijging van het aantal soa blijft echter niet meer beperkt tot Amsterdam. Bij andere GGD's en soa-poli's werd in 2000 eveneens een toename geconstateerd (15%). Met name het aantal gevallen van gonorroe steeg sterk (77%). De meest voorkomende soa was Chlamydia. 3 Ook elders in Europa en Amerika worden verontrustende signalen opgevangen van een toename van soa, met name in ‘risicogroepen’. De toename zou samenhangen met een terugval in onveilig vrijgedrag als gevolg van de verbeterde behandelingsmogelijkheden voor HIV waardoor aids als minder bedreigend wordt ervaren. Als reactie verscheen in de BMJ een nieuwe ‘sexual health and hiv strategy’. 4 Naast primaire preventie zijn actievere opsporing, goede behandeling en verbeterde preventieve counseling in de eerste lijn belangrijke componenten. Ook het Nederlandse soa-platform adviseert een actievere opsporing (actiever testbeleid) zowel voor soa als voor HIV (www.soa.nl). (JvB)

Richtlijnen voor auteurs

Richtlijnen voor auteurs zijn afgedrukt in de nummers 1, 2, 5 en 6 van deze jaargang; zij staan ook op internet: www.art-sennet.nl/henw.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen