Nieuws

Topicale NSAID’s bij artrose

Door
Date
1 juli 2020
Een meta-analyse van 15 RCT’s bij patiënten met knie- en handartrose laat zien dat topicale NSAID’s effectiever zijn dan placebo, vooral bij vrouwen en patiënten met hogere uitgangspijn. Leeftijd, BMI, inflammatie, symptoomduur en radiologische ernst van de artrose hadden geen voorspellende waarde voor de respons.