Nieuws

Trimethoprim en verhoogd risico op nierfalen of hyperkaliemie

Gepubliceerd
4 april 2018
Cotrimoxazol kan leiden tot acute dood bij patiënten die tegelijkertijd een RAS-remmer gebruiken, mogelijk door hyperkaliëmie of acuut nierfalen. Onderzoekers gingen na of dit ook geldt voor het gebruik van alleen trimethoprim, een veel voorgeschreven middel bij urineweginfecties. Dat blijkt inderdaad zo te zijn, maar het absolute risico is erg laag.
0 reacties

In een Brits, retrospectief, eerstelijns cohortonderzoek werden 178.238 patiënten geselecteerd die ouder dan 65 jaar waren, een urineweginfectie hadden en werden behandeld met een antibioticum. Het risico op ziekenhuisopname door acuut nierfalen in de 14 dagen nadat patiënten waren gestart met trimethoprim was significant hoger dan bij patiënten die amoxicilline kregen (OR* 1,72; 95%-BI 1,31 tot 2,24). Datzelfde gold voor het risico op hyperkaliëmie (OR* 2,27; 95%-BI 1,49 tot 3,45). Deze risico’s waren hoger bij patiënten die daarnaast een RAS-remmer of spironolacton gebruikten. Het overlijdensrisico verschilde niet tussen de twee groepen (OR* 0,90; 95%-BI 0,76 tot 1,07).

Trimethoprim is, na nitrofurantoïne, ook in het Verenigd Koninkrijk een alternatief middel van eerste keus in de behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties (dosering in het Verenigd Koninkrijk: 1 dd 200 mg gedurende 3 dagen, risicogroepen 7 dagen). Gezien de lagere, dagelijkse dosering dan in Nederland zijn deze resultaten voor ons dus eerder een onder- dan overschatting. Het absolute risico op deze complicaties valt echter mee: behandeling met trimethoprim geeft 0,1% risico op hyperkaliëmie en 0,2% op acuut nierfalen. Pas bij patiënten die zowel spironolacton als een RAS-remmer gebruiken, stijgt dit absolute risico aanzienlijk tot 1,8% voor hyperkaliëmie en 1,1% voor acuut nierfalen.

Het advies voor de praktijk is dus niet te ongerust te worden door dit onderzoek. Trimethoprim blijkt nog steeds een goed alternatief voor nitrofurantoïne bij ongecompliceerde urineweginfecties. Wel is voorzichtigheid geboden bij patiënten met een verhoogd risico op acuut nierfalen of hyperkaliëmie, zoals bij gebruik van een RAS-remmer of spironolacton.

* voor confounders gecorrigeerde odds ratio.

Lees het cohortonderzoek hier

Literatuur

  • Crellin E, et al. Trimethoprim use for urinary tract infection and risk of adverse outcomes in older patients: cohort study. BMJ 2018;360:k341.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen