Nieuws

Trombose voorkomen in de zwangerschap

Gepubliceerd
3 maart 2023
‘Uw patiënt is zwanger, laat u weten of er belangrijke aandoeningen in de voorgeschiedenis zijn?’ Dat zijn onder andere een eerder trombo-embolisch event of stollingsstoornis. Bij deze groep zwangeren kan tromboseprofylaxe geïndiceerd zijn. Onderzoek laat zien dat zij nu ook met een lagere dosering heparine kunnen worden behandeld tijdens de zwangerschap om een trombose te voorkomen.