Nieuws

Uniek boek over lichamelijk onderzoek

Gepubliceerd
2 maart 2011

Doelgroep Primair een studieboek voor studenten geneeskunde en docenten, maar ook bruikbaar als naslagwerk voor praktiserende artsen. Inhoud Met dit boek streven de auteurs zoveel mogelijk uniformiteit na in het onderwijs van het basale lichamelijk onderzoek op de Nederlandse geneeskundefaculteiten (en die van Antwerpen). De redactieraad bestaat dan ook uit vertegenwoordigers van deze faculteiten. De auteurs beschrijven eerst de waarde van diagnostische bevindingen door uitleg van begrippen als betrouwbaarheid, validiteit, sensitiviteit/specificiteit en voorspellende waarde. Vervolgens beschrijven zij het algemeen lichamelijke onderzoek en het onderzoek in topografische volgorde (van boven naar beneden). Aan een aantal tracti zijn aparte hoofdstukken gewijd wegens specifieke onderzoeksmethodieken, zoals het onderzoek naar neurologische aandoeningen, perifere vaten en het bewegingsapparaat. Ook zijn er aparte hoofdstukken over het onderzoek naar zwangerschap en kraambed en de leeftijdcategorieën pasgeborenen en ouderen, omdat onderzoeksbevindingen hier vaak aan gerelateerd zijn. Elk hoofdstuk kent een vaste structuur: beschrijving van anatomisch en (patho)fysiologisch, onderzoek, de klinische betekenis van de bevindingen en onderzoeken op indicatie. In de opmaak is geprobeerd het boek gemakkelijk hanteerbaar te maken, onder meer door met kleurgebruik de importantie van de informatie aan te geven. Zo kunnen studenten het technische gedeelte van het onderzoek terugvinden in blauwe kaders. Verder bevat ieder exemplaar van dit boek een inlogcode waarmee de lezer gratis toegang krijgt tot de online versie van het boek en meer dan honderd video’s van het lichamelijk onderzoek. De auteurs geven de beschikbaarheid van video’s met symbooltjes in de tekst aan. Oordeel Dit boek is in meerdere opzichten uniek. Het is geschreven met medewerking van alle Nederlandse faculteiten (en die van Antwerpen), het bevat een inlogcode met toegang tot de online versie van het boek en video’s en het geeft een beschrijving van wat aan evidence bekend is. Verder is het aantrekkelijk vormgegeven met veel mooie plaatjes. Het gebruik van de kaders met verschillende achtergrondkleuren naast de gewone tekst, maakt het boek soms wat onoverzichtelijk. Het heeft echter alles in zich om hét standaardboek te worden voor onderwijs in fysische diagnostiek voor Nederlandse studenten geneeskunde. Hans Peter Breedveldt Boer

Waardering: *****

* zeer matig ** matig *** redelijk, niet heel bijzonder **** goed ***** niet te missen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen