Nieuws

Vaker artrose door vitamine K-antagonisten?

Gepubliceerd
28 mei 2021
‘Dokter, ik heb last van mijn knie, moet ik misschien mijn bloedverdunner staken?’ Die vraag zouden huisartsen de komende periode zomaar kunnen krijgen. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat knie- en heupartrose ruim 2 keer zo vaak voorkomt bij patiënten die vitamine K-antagonisten (VKA’s) gebruiken als bij patiënten die geen acenocoumarol of fenprocoumon gebruiken.
0 reacties

In april 2021 konden patiënten via verschillende mediakanalen vernemen dat VKA’s een risicofactor zouden kunnen zijn voor het ontwikkelen van artrose. Rotterdamse onderzoekers gebruikten gegevens uit de ‘Rotterdam Studie’, een observationeel cohortonderzoek waarin mensen van ≥ 55 jaar sinds 1990 minimaal 10 jaar zijn gevolgd. De onderzoekers vergeleken bij 3494 deelnemers de incidentie en progressie van artrose bij patiënten die VKA’s gebruikten en een controlegroep niet-gebruikers. Hieruit bleek dat er een verband was tussen het gebruik van VKA’s en knie-/heupartrose dat niet optrad in de controlegroep (OR 2,5; 95%-BI 1,94 tot 3,20). Dit verband bleef ook bestaan na correctie voor confounders als hypertensie, HDL-/totaal cholesterolgehalte, diabetes mellitus, BMI, lichamelijke activiteit, roken en leeftijd.

Een beperking van het onderzoek is dat de incidentie/progressie van artrose werd bepaald aan de hand van röntgenfoto’s en eventueel geplaatste gewrichtsprotheses. Het is onbekend in hoeverre er ook een verband was met daadwerkelijke artroseklachten. Daarnaast waren de aantallen VKA-gebruikers klein en sloten de onderzoekers een onderliggende relatie tussen artrose en VKA-indicaties niet uit.  Het is duidelijk dat het mogelijke nadeel van bloedverdunners niet zwaarder weegt dan het voordeel. De onderzoekers concluderen dat er meer onderzoek nodig is naar de rol van VKA’s bij het ontwikkelen van artrose, maar dat de resultaten toch ook een reden kunnen zijn om bij het voorschrijven van een bloedverdunner een DOAC te overwegen in plaats van een VKA. Het is echter nog te vroeg om (het ontwikkelen van) knie-/heupartrose als een contra-indicatie te zien voor het voorschrijven van VKA’s. 

Dokter media logo
© Dokter Media

Dit artikel verscheen eerder op doktermedia.nl.

 

Literatuur

  • Boer CG, et al. Vitamin K antagonist anticoagulant usage is associated with increased incidence and progression of osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2021;80:598-604.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen