Nieuws

Vaker klachten na borstkanker

Gepubliceerd
28 januari 2021
Vrouwen die borstkanker hebben gehad en werden behandeld met chemo en/of radiotherapie hebben op de lange termijn vaker last van klachten dan leeftijdsgenoten die geen kanker hebben gehad. Het gaat dan om concentratiestoornissen, vergeetachtigheid en duizeligheid. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek.
0 reacties

De onderzoekers includeerden 350 vrouwen die meer dan 5 jaar geleden borstkanker hebben gehad uit 80 huisartsenpraktijken in Noord-Nederland. Zij matchten de 350 vrouwen (gemiddelde leeftijd 63 jaar) met een mediane tijd na diagnose van 10 jaar (IQR 7-14 jaar) op leeftijd met vrouwen die geen borstkanker hebben gehad. De borstkankergroep had vaker hart- en vaatziekten (HVZ) (14 versus 7%) en diabetes mellitus (DM) (8 versus 5%) dan de controlegroep. De scores voor hypertensie, angst en depressie waren vergelijkbaar in de 2 groepen. De borstkankergroep rapporteerde vaker concentratiestoornissen (OR 2,5; 95%-BI 1,6 tot 3,8%), vergeetachtigheid (OR 1,7; 95%-BI 1,2 tot 2,6), duizeligheid (OR 1,7; 95%-BI 1,2 tot 2,4) en nycturie (OR 1,5; 95%-BI 1,1 tot 2,2). Deze scores stonden los van het voorkomen van HVZ, angst en depressie. Opvallend is dat de onderzoekers niet hebben gecorrigeerd voor DM, terwijl dat de gevonden verschillen mogelijk (deels) verklaart. Verlies van eetlust en vasculaire claudicatieklachten verschilden ook tussen de 2 groepen, maar deze klachten stonden niet los van HVZ, angst en depressie. Dat is wellicht te verklaren doordat deze klachten meestal samengaan met HVZ, angst en depressie.

Eerdere onderzoeken over de late effecten van borstkanker lieten al zien dat vrouwen met behandelde borstkanker meer risico lopen op het ontwikkelen van HVZ, angst en depressie. Ook klachten als duizeligheid, concentratieproblemen en vergeetachtigheid lijken bij hen dus vaker voor te komen. Huisartsen horen deze klachten vaak en vinden hiervoor meestal geen verklaring. Voor vrouwen die borstkanker hebben gehad kan erkenning van deze late effecten wellicht helpen deze te accepteren.

Literatuur

  • Maass SWMC, et al. Symptoms in long-term breast cancer survivors. A cross-sectional study in primary care. Breast 2020;54:133-138.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen