Nieuws

Langdurige vermoeidheid na borstkanker

Gepubliceerd
16 juni 2021
Vrouwen die borstkanker hebben gehad zijn 10 jaar na de diagnose nog steeds vaker vermoeid dan vrouwen die geen kanker hebben gehad. Dat blijkt uit een onderzoek onder 700 vrouwen in het noorden van Nederland.
0 reacties

De auteurs selecteerden de vrouwen uit patiëntendossiers van 80 huisartsen in het noorden van Nederland in de periode van 2013 tot 2016. Zij matchten vervolgens 350 vrouwen die langer dan 5 jaar geleden borstkanker hebben gehad met een controlegroep van 350 vrouwen zonder borstkanker. De mediane leeftijd van de vrouwen was 63 jaar. De primaire uitkomst was vermoeidheid, gedefinieerd als een score van > 60 (vermoeidheid op meerdere dimensies) op de Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20).

Vrouwen die borstkanker hebben gehad rapporteerden vaker vermoeidheid dan de controlegroep (27% tegenover 15%, oddsratio (OR) 1,7; 95%-BI 1,1 tot 2,6), mediaan 10 jaar na de diagnose. De auteurs corrigeerden voor obesitas, linkerventrikelejectiefractie, doorgemaakte cardiovasculaire ziekten of depressie en angst. De vermoeidheid was duidelijker bij een diagnose die minder dan 10 jaar geleden was gesteld dan bij een diagnose die langer dan 10 jaar geleden was gesteld (OR 2 tegenover 1,5). Vrouwen met depressieve en angstklachten rapporteerden, niet verwonderlijk, vaker vermoeidheid dan vrouwen zonder deze klachten (respectievelijk OR 9 en 95%-BI 3 tot 24 tegenover OR 4 en 95%-BI 2 tot 7). De auteurs suggereren dat vermoeidheid mogelijk leidt tot het vaker voorkomen van depressie en angstklachten bij vrouwen die borstkanker hebben gehad. Helaas is dat laatste dan weer niet goed onderzocht. De auteurs vermelden weliswaar dat vrouwen die borstkanker hebben gehad vaker depressieve (11% tegenover 5%) en angstklachten (19% tegenover 16%) rapporteren, maar deze verschillen worden niet getoetst op significantie of gecorrigeerd voor mogelijke confounders. Uit een eerder gepubliceerd artikel over dit onderzoek kan worden opgemaakt dat deze verschillen inderdaad niet worden gevonden.

Vermoeidheid lijkt ook lang na de diagnose vaker voor te komen bij vrouwen met borstkanker. Erkenning van deze vervelende na-effecten biedt de mogelijkheid om beter aangepaste zorg te bieden.

Lees meer over het onderzoek Fatigue among long-term breast cancer survivors. A controlled cross-sectional study van S.W.M.C. Maass, et al.

Literatuur

  • Maass SWMC, et al. Fatigue among long-term breast cancer survivors. A controlled cross-sectional study. Cancers 2021;13:1301.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen