Nieuws

Van wie is het medisch dossier?

Gepubliceerd
5 december 2012
Gegevens over patiënten stellen zich niet zelf samen, iemand moet ze verzamelen. Dit roept de vraag op wie de eigenaar is van de gegevens: degene die ze verzamelde of degene die het betreft. De gangbare opvatting is dat het medisch dossier toebehoort aan de dokter en dat de patiënt alleen inzagerecht heeft. Met de opkomst van het elektronisch medisch patiëntendossier is in de British Medical Journal opnieuw discussie over het eigenaarschap ontstaan.
In het bijzonder Al-Ubaydli ziet veel voordelen in deze ontwikkeling. Al-Ubaydli is overigens oprichter van Patients know best, een bedrijf dat software verkoopt voor medische dossiers in handen van de patiënt. Hij schetst een oudere patiënt met hartfalen, artrose en een depressie die thuiszorg nodig heeft en wiens kinderen ver weg wonen. Bij zo’n patiënt zijn al snel tien hulpverleners betrokken die werken bij uiteenlopende instellingen. De daadwerkelijke integratie van zorg tegen geringere kosten die we allemaal willen, valt alleen te bereiken door de patiënt zelf zijn elektronische dossier te laten beheren en controleren. In een dergelijk ‘persoonlijk gezondheidsdossier’ zijn de medische gegevens niet langer versnipperd aanwezig op diverse locaties.
Communicatieproblemen door gebruik van uiteenlopende softwareprogramma’s door de betrokken instellingen, terechte aarzelingen van artsen om gegevens te delen met niet-medici zoals sociale hulpverleners, leerkrachten en familieleden evenals juridische obstakels voor gegevensuitwisseling op basis van privacywetgeving verdwijnen als sneeuw voor de zon als de patiënt zelf naar believen zijn gegevens aan de relevante hulpverleners beschikbaar kan stellen. Bijkomend voordeel is dat artsen begrijpelijker leren schrijven, waardoor patiënten beter geïnformeerd raken.
Er is slechts één addertje onder het gras: digitale gegevens zijn nooit helemaal veilig voor ongewenste ogen en kunnen gemakkelijk over het wereldwijde web verspreid worden. Het is dan ook zaak het persoonlijke gezondheidsdossier zo vorm te geven dat steeds traceerbaar blijft wie het wanneer en voor welk doel raadpleegde. ▪
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1.Delamothe T. Towards a unified theory of patient data. BMJ 2012;345:e5678.
  • 2.Davies P. Should patients be able to control their own records? BMJ 2012;345:e4905.
  • 3.Al-Ubaydli M. Patients must have control of their medical records. BMJ 2012;345:e5575.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen