Nieuws

Varenicline: aanwinst of nieuw rosiglitazon?

Gepubliceerd
2 februari 2011

Enkele jaren geleden kwam varenicline voor stoppen met roken op de markt. In de gelijknamige NHG-Standaard wordt gebruik van het middel nog niet geadviseerd. Daarbij waren onduidelijkheid over de effectiviteit bij risicogroepen en over de veiligheid belangrijke argumenten. Deze standaard blijkt inmiddels te zijn ingehaald door de multidisciplinaire richtlijn Tabaksverslaving, waarin voor varenicline naast bupropion en nortriptyline wel een plaats is ingeruimd. In het verlengde van deze richtlijn komen middelen voor stoppen met roken per 1 januari 2011 onder voorwaarden voor vergoeding in aanmerking. Om mogelijke verwarring over de merites van genoemde middelen te voorkomen is het NHG inmiddels verzocht zijn standaard aan te passen. Niet iedereen is daarover even enthousiast. Hoewel er enerzijds berichten zijn over grotere effectiviteit van varenicline in vergelijking met bupropion, duiken er in de media ook mededelingen over psychiatrische bijwerkingen op. In de rubriek postmarket news van de FDA Drug Safety Newsletter verscheen een artikel over meldingen van doodswensen en daadwerkelijke suïcidepogingen tijdens varenicline- (en overigens ook bupropion)gebruik. Als varenicline vergoed wordt en meer wordt voorgeschreven, zullen deze problemen alleen maar toenemen. Een enkeling meent dan ook dat het NHG zijn traditionele terughoudendheid ten aanzien van het gebruik van varenicline niet moet laten varen en zich afzijdig moet houden van deze nieuwe mode. Hij voorziet voor het middel op termijn eenzelfde lot als rosiglitazon. (Tjerk Wiersma)

Literatuur

  • 1.FDA. The smoking cessation aids varenicline (marketed as chantix) and bupropion (marketed as zyban and generics). Suicidal ideation and behavior. FDA Drug Safety Newsletter 2009;2:1-4.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen