Richtlijn

Vastleggen van BMRO-dragerschap in het HIS

Gepubliceerd
14 augustus 2019
In het artikel ‘Bijzonder resistente micro-organismen in de eerste lijn’ wordt als meest praktische oplossing aanbevolen om BRMO-dragerschap te registreren onder een episode met ICPC-code A99.02 (Dragerschap met risico voor nageslacht/omgeving), waarbij u de episode kunt voorzien van attentiewaarde. Deze oplossing is echter niet ideaal. Het dossieronderdeel ‘Profylaxe en voorzorg’ past beter.
0 reacties
BRMO
BRMO-dragerschap is een kenmerk van de patiënt van belang voor de hele zorgketen.
© Shutterstock

De oplossing ICPC-code A99.02 is op dit moment de meest praktische, maar deze oplossing is niet ideaal. Dragerschap van BRMO, net zoals (functionele) asplenie of immuunsuppressie, is een kenmerk van de patiënt dat van belang is voor de hele zorgketen. Daarom moet deze informatie op één afgesproken plaats in het EPD worden vastgelegd, die goed in beeld is bij het openen en het gebruiken van het dossier.

De NHG-richtlijnen op het gebied van ICT (HIS-Referentiemodel, Adequate Dossiervoering met het Elektronische Patiënten Dossier) beschrijven hiervoor het dossieronderdeel ‘Profylaxe en voorzorg’ met daarbij de NHG-tabel Profylaxe en voorzorg [tabel 56]. Indien aanwezig in het HIS, is dit dossierdeel de aangewezen plek voor het vastleggen van BRMO-dragerschap. Daarmee blijft deze informatie goed in beeld, zonder de episodelijst te vervuilen met zaken die geen episode zijn. Ook in de standaarden voor informatie-uitwisseling is deze profylactische informatie opgenomen.

Een grote praktische beperking is echter dat op dit moment dit dossieronderdeel helaas nog niet in alle HIS’en en berichten beschikbaar is. U kunt wel uw leverancier vragen wanneer het op de ontwikkelagenda staat.

Het gebruik van memo- of attentieregels voor dergelijke belangrijke informatie raden we af. Memo- of attentieregels zijn namelijk niet opgenomen in alle elektronische communicatie.

Kortom: de aangewezen plek voor BMRO-dragerschap is het dossieronderdeel ‘Profylaxe en voorzorg’. Het is belangrijk dat dit onderdeel ook in de HIS’en en uitwisseling wordt geïmplementeerd.

Lees ook het artikel ‘Bijzonder resistente micro-organismen in de eerste lijn’ van Tamara Platteel, Masja Loogman, Bent Postma, Martijn Sijbom, Marja Diemel, Marleen Luning en Theo Verheij. 

Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0258-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen