Nieuws

Veilig uitsluiten van appendicitis bij kinderen

Gepubliceerd
5 juni 2018
Dossier
Appendicitis is een veelvoorkomend chirurgisch spoedgeval bij kinderen, maar het is niet altijd duidelijk of een kind appendicitis heeft of iets anders. De mAS (gemodificeerde Alvaradoscore) lijkt een bruikbaar screeningsinstrument om ook zonder bloedonderzoek veilig appendicitis uit te sluiten. De uitkomsten van dit Canadese onderzoek zijn veelbelovend, maar nog niet gevalideerd in de eerste lijn.
0 reacties

De symptomen bij appendicitis kunnen atypisch en aspecifiek zijn en daarom is de diagnose soms moeilijk te stellen. Klinische beslisregels zoals de Alvaradoscore kunnen helpen bij het stellen van de diagnose. Een score van 5 of hoger kan wijzen op appendicitis. Deze beslisregels maken echter gebruik van bloedonderzoek (leukocyten en aantal neutrofielen). Op een pediatrische eerstehulpafdeling van een groot ziekenhuis in Canada onderzochten Khanafer et al. de sensitiviteit, specificiteit en de voorspellende waarden van de Alvaradoscore zonder bloedonderzoek (mAS) bij kinderen tussen de 5 en 17 jaar met buikpijn en appendicitis in de differentiaaldiagnose. De mAS-items zijn: migratie van pijn naar rechteronderbuik (1 punt), anorexie (1 punt), misselijkheid/braken (1 punt), drukpijn rechteronderbuik (2 punten), loslaatpijn (1 punt) en temperatuur ³ 37,3 ºC (1 punt).

De onderzoekers analyseerden 180 kinderen van wie er 55 appendicitis hadden. De gemiddelde leeftijd was 11,2 jaar. Een mAS met een afkapwaarde van 4 resulteerde in een sensitiviteit en negatief voorspellende waarde die het best overeenkwam met een afkapwaarde van 5 in de originele Alvaradoscore, beide 83,3%. De onderzoekers concluderen dat bij een mAS < 4 patiënten veilig naar huis kunnen zonder bloedonderzoek, röntgenonderzoek of beoordeling door een chirurg. Dit is voor de huisarts interessant, omdat hij in de spreekkamer niet direct laboratoriumonderzoek tot zijn beschikking heeft. De beperking van dit onderzoek is dat het niet is gevalideerd voor de eerste lijn. De onderzoekers benadrukken dat het zinvol is het effect van de mAS te onderzoeken in de huisartsenpraktijk.

Lees hier meer.

Literatuur

  • Khanafer I, et al. Test characteristics of common appendicitis scores with and without laboratory investigations: a prospective observational study. BMC Pediatr 2016;16:147-55.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen