Nieuws

Verhoogde mortaliteit bij lage bloeddruk

Gepubliceerd
2 oktober 2013
Lage bloeddruk bij ouderen is voorspellend voor toegenomen mortaliteit. De mogelijke verklaring hiervoor was tot voor kort hartfalen. Langdurige hypertensie zou mogelijk leiden tot hartfalen, waardoor de bloeddruk kan dalen. Onderzoek van Poortvliet en anderen zet hier grote vraagtekens bij.
Als onderdeel van het Leiden-85-plusonderzoek volgden zij 267 90-jarigen. De totale onderzoeksperiode besloeg 7,2 jaar. De mediane follow-up was 3,6 jaar. Bij aanvang werd zowel de systolische bloeddruk, als het NT-proBNP gemeten, met ≤ 150 mmHg als definitie voor lage bloeddruk, alles erboven als hoge bloeddruk. De afwezigheid van hartfalen werd gedefinieerd als een NT-proBNP &lt 284 pg/ml voor vrouwen en &lt 306 pg/ml voor mannen. Boven deze waarden achtten de onderzoekers hartfalen mogelijk.
Verschillen in sterftekans tussen hoge en lage bloeddruk zijn zowel in de lage als de hoge(re) NT-proBNP-groep bepaald. Deelnemers van de eerstgenoemde groep met lage bloeddruk, bleken een tweemaal grotere sterftekans te hebben, vergeleken met deelnemers met hoge bloeddruk (95%-BI 1,1-3,4). In de hoge NT-proBNP-groep bleek lage bloeddruk een 1,7 maal grotere sterftekans (95%-BI 1,2-2,3) te geven ten opzicht van hoge bloeddruk.
De conclusie luidt dan ook dat we lage bloeddruk met een hogere sterftekans moeten associëren dan hoge bloeddruk. En dat bij zowel hoge als lage NT-proBNP-waarden. Een en ander maakt duidelijk dat we de risicotabel uit de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement niet zonder meer kunnen extrapoleren voor de oudste ouderen. De klinische implicaties van deze bevindingen moeten echter blijken uit vervolgonderzoek.
Pieter Barnhoorn

Literatuur

  • 1.Poortvliet, et al. Low blood pressure predicts increased mortality in very old age even without heart failure: the Leiden 85-plus Study. Eur J Heart Fail 15(5):528-33.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen