Nieuws

Vermoeidheid

Gepubliceerd
10 oktober 2001

Dit boek over vermoeidheid pretendeert een tot op heden ontbrekend overzichtswerk te zijn, dat zoveel mogelijk facetten van vermoeidheid probeert te belichten, gebruikmakend van de kennis uit relevante wetenschapsgebieden en met een speciale rol voor de psychologie. De schrijvers hebben zich daar waar mogelijk laten leiden door wetenschappelijke bevindingen. In vier hoofdstukken passeert inderdaad een veelheid aan facetten de revue. Allereerst wordt vermoeidheid in een historisch en maatschappelijk kader geplaatst, aangezien de betekenis die mensen verlenen aan hun vermoeidheid gekleurd wordt door historisch specifieke sociale en culturele omstandigheden. In het volgende hoofdstuk staat de nadere begripsomschrijving van vermoeidheid centraal, waarbij van de verschillende ‘soorten’ moeheid steeds de fysiologische, psychologische en sociale aspecten aan bod komen. Het derde hoofdstuk borduurt voort op het tweede, in die zin dat ook hier verschillende soorten en indelingen van vermoeidheid beschreven worden. In dit hoofdstuk wordt tevens aandacht besteed aan de mogelijkheden om moeheid te meten en aan het vóórkomen van vermoeidheid in verschillende ‘settingen’ (vermoeidheid in de bevolking, onder huisartspatiënten, bij chronisch zieken en in de arbeidssituatie). Het laatste hoofdstuk staat in het teken van de behandeling van vermoeidheid, waarbij een onderverdeling wordt gemaakt in zelfzorg, behandeling door de huisarts en behandeling van burnout en het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Het is mijns inziens een prettig te lezen boek, geschikt voor de bovengemiddeld in vermoeidheid geïnteresseerde lezer. Leuk, maar niet een ‘must-have’ voor elke praktiserende huisarts, vooral omdat het weinig praktisch van aard is.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen