Praktijk

Vervolg Kaderopleidingen Huisartsgeneeskunde

Gepubliceerd
10 maart 2001

In 2000 werd het project Kaderopleiding Huisartsgeneeskunde afgesloten. Dat project is vanaf 1995 bij het NHG uitgevoerd. Het was een voortzetting van de in het begin van de jaren negentig opgezette Experimentele Kaderopleiding Huisartsgeneeskunde, een initiatief van het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO). Een groot deel van de middelen voor het project was ook van het SGO afkomstig. NHG en LHV hebben nu besloten de Kaderopleidingen Huisartsgeneeskunde (KH) onder eigen vlag voort te zetten. Coördinator van de KH is dr. Jos op 't Root. Hij zal een bedrijfsplan maken, waarbij wordt voortgeborduurd op wat in de afgelopen jaren tot stand is gekomen. Elf opleidingscommissies hebben eindtermen en plannen geformuleerd. Een twaalfde is bezig. Eindtermen zijn gereed voor de deelgebieden Astma/COPD, Cardiovasculaire aandoeningen, Diabetes mellitus type 2, Gastro-enterologie, GGZ-problemen, Palliatieve zorg en Urogynaecologische aandoeningen. Voor de ontwikkeling en uitvoering van kaderopleidingen Palliatieve zorg en GGZ (zie hieronder) is subsidie verworven. Eindtermen zijn ook ontwikkeld voor de algemene cursussen Medisch onderwijs, Kwaliteitszorg, Gezondheidszorgbeleid/management en Wetenschappelijke vorming. De ontwikkeling van eindtermen voor Consultatie en advies geven is nog in gang. Opleidingen zijn/worden ontwikkeld en gegeven voor Kwaliteitszorg en Wetenschappelijke vorming. Voor Medisch onderwijs is een opzet voor een programma gereed.

Kaderopleiding Palliatieve zorg

In een half jaar tijd is in samenwerking tussen NHG en de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Amsterdam een Kaderopleiding Palliatieve zorg ontwikkeld. Maar liefst 68 huisartsen meldden zich voor de eerste cursus (van anderhalf jaar) aan; vijftig van hen konden worden geplaatst. Zij zullen worden opgeleid tot consulenten/docenten Palliatieve zorg. De cursus is op 26 en 27 januari 2001 in Beekbergen van start gegaan. De cursisten waren over het algemeen tevreden. Bij de cursus wordt samengewerkt met het University of Wales College of Medicine.

Kaderopleiding GGZ

Met ingang van 1 februari 2001 is de ontwikkeling van de Kaderopleiding GGZ van start gegaan. Het NHG werkt hierbij samen met de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens de planning dient binnen een halfjaar een cursus met een duur van twee jaar te worden opgezet. De cursisten zullen worden opgeleid tot consulenten/docenten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. De GGZ is ook het landelijk thema binnen het kwaliteitsbeleid voor de komende drie jaar (2001 – 2003). (RH)

Deelname van het NHG aan de LHV-Huisartsenbeurs op 24 maart 2001

Het NHG zal goed vertegenwoordigd zijn tijdens de Huisartsenbeurs die de LHV op 24 maart 2001 in de Ahoy te Rotterdam organiseert. NHG-medewerkers zijn te vinden in de volgende stands:

  • de algemene NHG-stand waarin onder meer de producten van het Genootschap worden verkocht;
  • een stand van het project Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS). Presentaties worden voorbereid en uitgevoerd door het LHV/NHG-projectteam EVS. De actuele stand van zaken wordt in beeld gebracht. Ook de EVS-stand alone (‘EVS 2’) wordt gedemonstreerd en is voor belangstellenden beschikbaar zolang de voorraad strekt;
  • een stand over visitatie van de praktijkvoering in de ‘Praktijkondersteuningsstraat’;
  • een stand waarin aandacht wordt gegeven aan het maken van een jaarverslag in de huisartspraktijk. Het belang daarvan wordt nog eens onderstreept. Ook worden adviezen gegeven over een adequate opzet en worden voorbeelden getoond. Bovendien wordt de door het NHG ontwikkelde diskette gedemonstreerd, die het maken van een jaarverslag erg makkelijk maakt;
  • een stand waarin aandacht wordt besteed aan patiëntenvoorlichting, met name aan een nieuw elektronisch product met consultaanvullend voorlichtingsmateriaal van patiëntenverenigingen. Het is een bewerking van de PC-Infodisk. Het resultaat daarvan is een actueel overzicht van zeshonderd consultondersteunende folders die gescreend zijn op leesbaarheid, actualiteit en huisartsgeneeskundige relevantie. Het elektronisch overzicht is opgenomen in de EVS 2, dat inmiddels onder vele huisartsen is verspreid;
  • een stand waarin de aanwezige huisartsen enthousiast worden gemaakt voor opleiden (zowel in de opleiding als in de nascholing); hierin participeren naast het NHG ook de basis- en beroepsopleidingen, de Stichting Verenigde Universitaire Huisartsopleidingen en de Landelijke Huisarts-opleiders Vereniging.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen