Nieuws

Visie op eerstelijns GGZ

Gepubliceerd
10 januari 2001

Mensen met psychische/psychosociale problemen die in de eerste lijn kunnen worden behandeld, zouden daar ook moeten worden behandeld. Dat is het uitgangspunt van een werkgroep van de LHV (huisartsen), de VOG (algemeen maatschappelijk werk, AMW) en de LVE (eerstelijnspsychologen). 1 Vanuit hun verschillende vakdisciplines vullen de huisarts, het AMW en de eerstelijnspsycholoog (ELP) elkaar goed aan. Gegeven hun verschillende kerncompetenties en werkterreinen kunnen zij gezamenlijk een compleet pakket eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ) leveren. Voorwaarde is wel dat een aantal knelpunten wordt opgelost, zoals capaciteitsproblemen bij het AMW. Voorts is de ELP om financiële redenen beperkt toegankelijk. Er zou meer gestructureerde samenwerking moeten komen tussen de disciplines. De deskundigheid en kwaliteitsborging is voor verbetering vatbaar, en er zou een betere samenwerking met de gespecialiseerde (tweedelijns) GGZ moeten komen (o.a. consultatie). De eerstelijns organisaties LHV, VOG en LVE laten weten ‘ervoor te willen gaan’ maar het oplossen van structurele knelpunten bevindt zich buiten hun vermogen. Het woord is (ook) aan ‘de politiek‘. (BT)

Literatuur

  • 1.Buitink JA, redactie. De eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in perspectief. Naar een betere samenwerking van en hulpverlening door de huisarts, het algemeen maatschappelijk werk en de eerstelijnspsycholoog. Utrecht/Amsterdam: LHV, etc., 2000. Bestelwijze: fax 030-2983437 o.v.v. AMWB00070.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen