Nieuws

VitB12-tekort door maagbeschermers

Gepubliceerd
30 april 2014
Vitamine B12-deficiëntie is niet zo’n ‘hype’ als vitamine D-deficiëntie, maar toch een veel voorkomende diagnose binnen onze patiëntenpopulatie. Een tekort aan vitamine B12 kan verschillende oorzaken hebben. Een van de bekendere is pernicieuze anemie, maar ook gebruik van maagbeschermers blijkt een tekort te kunnen veroorzaken.
Onderzoekers in Californië voerden een case-controleonderzoek uit, waarin zij keken naar de associatie tussen vitamine B12-deficiëntie en het gebruik van protonpompremmers (PPI’s) en histamine-2-receptorantagonisten (H2Ras). Wanneer patiënten 2 jaar of langer een PPI of H2Ras gebruikten, bleken beide middelen een verhoogd risico te geven op vitamine B12-deficiëntie. Respectievelijk betekende dit een OR van 1,65 (95%-BI 1,58 tot 1,73) en een OR van 1,25 (95%-BI 1,17 tot 1,34). Tevens was er een sterkere associatie wanneer een hogere dosis dan 1,5 PPI-pillen per dag werd ingenomen: OR 1,63 (95%-BI 1,48 tot 1,78); p = 0,007.
Zij concludeerden dan ook dat er een sterke, significante associatie is tussen het gebruik van PPI’s of H2Ras en een vitamine B12-deficiëntie. Bovendien blijkt dit verband onder jonge mensen veel duidelijker dan bij ouderen. Voor 30-jarigen was het risico 8 maal hoger dan normaal, met het stijgen van de leeftijd daalde het risico.
Tevens bleek de associatie sterker naarmate de dosis toenam. Oorzaken hiervoor zijn divers en een goed causaal verband is niet te vinden. Mede hierom zijn geen harde adviezen te geven. Voor ons in de spreekkamer is het van belang de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.
Bart van Wijk

Literatuur

  • 1.Lam R, et al. Proton pump inhibitor and histamine 2 receptor antagonist use and vitamin B12 deficiency. JAMA 2013;310:2435-42.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen