Nieuws

Vragen naar alcohol geen probleem voor drinkers

Gepubliceerd
23 maart 2018
Het problematisch alcoholgebruik onder 55-plussers is fors toegenomen in vergelijking met jongere volwassenen, vooral in de groep van 55 tot 75 jaar. De huisarts kan met een eenvoudige interventie echter direct invloed uitoefenen op het drinkgedrag.
0 reacties

Uit onderzoek van Jellinek Preventie onder 432 Amsterdammers boven de 30 jaar die alcohol drinken, blijkt dat driekwart van de zware drinkers zich weleens zorgen maakt over het eigen drinkgedrag. Hiervan zegt 18% een eventuele stoppoging met de huisarts te willen bespreken, terwijl slechts 4% dit ook daadwerkelijk doet. Vrijwel alle drinkers geven aan het geen probleem te vinden als de huisarts hen hiernaar vraagt, 80% vindt dit zelfs belangrijk.

Hier ligt een kans voor de huisarts. De NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik stelt dat alleen al het uitvragen van het alcoholgebruik van de patiënt en het toepassen van een korte interventie kunnen leiden tot vermindering van drie tot vier glazen alcohol per week. Een korte interventie is het leggen van een verband tussen het problematisch alcoholgebruik en andere psychische en fysieke klachten. Indien wenselijk, kan de huisarts de patiënt vervolgens verwijzen naar online zelfhulpwebsites die te vinden zijn op Thuisarts.nl.

Lees hier meer op de website van Jellinek

 

 

 

Literatuur

  • Trimbos-instituut. Alcoholgebruik onder 55-plussers. Trimbos-instituut, 2017. https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/?prod=af1538.
  • Jellinek. Alcoholgebruik onder volwassenen, rapportage online onderzoek. Jellinek, 2016. http://docplayer.nl/49400777-Alcoholgebruik-onder-volwassenen.html.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen