Nieuws

Vroege symptomen ziekte van Parkinson

Gepubliceerd
21 augustus 2014

Tot nu toe was weinig bekend over de klachtenpresentatie bij de huisarts van patiënten met de ziekte van Parkinson die nog niet het klassieke beeld laten zien: bradykinesie, al dan niet gecombineerd met rigiditeit, rusttremor, houdings- en balansstoornissen. Tien jaar voordat deze symptomen zich manifesteren, kunnen patiënten hun huisarts al bezoeken met prodromale symptomen. Uit onderzoek van Annette Plouvier blijkt dat patiënten in de twee jaar voorafgaand aan de diagnose vaker komen met functionele klachten, obstipatie, slaapstoornissen en zweten.

Voor het onderzoek werden uit het HIS van vier praktijken alle patiënten geselecteerd met de diagnose Parkinson in de periode 1972-2007. Van de 12.000 ingeschreven patiënten werden 86 cases geselecteerd. Deze werden gematcht met 78 controlecases uit dezelfde populatie. Op basis van literatuuronderzoek werd het voorkomen van 12 symptomen tussen beide groepen vergeleken in de twee jaar voorafgaand aan de diagnose.

Angst, depressie en dementie kwamen in beide groepen even vaak voor. Functionele klachten werden echter 2,5 maal vaker gezien bij de latere Parkinson-patiënten. Obstipatie werd bijvoorbeeld 3 maal vaker gezien en slaapstoornissen bijna 10 maal vaker. Overmatig zweten kwam bij 10% voor, in de controlegroep niet. De helft van de latere Parkinson-patiënten presenteerde zich met diverse van deze symptomen bij de huisarts. De overige symptomen verschilden niet significant tussen beide groepen. Opvallend was ook dat het aantal verwijzingen naar medisch specialisten 3 maal vaker voorkwam in de eerste groep.

Denk dus bij onbegrepen (functionele) klachten ook aan de ziekte van Parkinson. Dat kan belangrijke tijdwinst opleveren in de behandeling en onnodige verwijzing voorkomen.

Plouvier AOA, et al. Prodromal symptoms and early detection of Parkinson’s disease in general practice: a nested case-control study. Fam Pract 2014;31: 373-378.

Foto: Maria Dias/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen