Nieuws

Waarom het is zoals het is

Gepubliceerd
1 februari 2016
De Duitse bezetters hebben in 1941 de verplichte ziekenfondsverzekering in Nederland ingevoerd. Wist u dat we daaraan basiselementen van onze huisartsgeneeskunde te danken hebben? De verordening heeft geleid tot het abonnementstarief, de verplichte inschrijving op naam en het systeem waarin patiënten alleen via verwijzing van de huisarts bij een specialist terechtkunnen.
De wortels van ons vak zijn talrijk. We lezen geregeld verwijzingen naar de Woudschotenconferentie, maar waar ging deze eigenlijk over? Hoe komt het dat de Nederlandse huisarts als een van de eersten eigen richtlijnen voor de beroepsgroep had? ‘Wie het verleden niet kent, zal geen greep krijgen op de toekomst’ luidt een bekende uitspraak. Het is voor veel huisartsen niet duidelijk waarom onze huidige taakinvulling is zoals zij nu is. Inzicht in de geschiedenis van de Nederlandse huisartsgeneeskunde kan daarbij helpen.

Nieuwe serie

Eind 2011 hebben de NHG-Werkgroep Geschiedenis van de Huisartsgeneeskunde en de redactiecommissie van H&W afgesproken een serie van tien artikelen te maken over de geschiedenis van de Nederlandse huisartsgeneeskunde. Die artikelen moesten vooral informatief zijn voor nieuwsgierige, jonge huisartsen. Om de samenhang van de artikelen te borgen, hebben we besloten de serie door één wetenschapsjournalist te laten schrijven. In Esther van Osselen vonden we een zeer geschikte kandidaat, omdat zij naast wetenschapsjournalist destijds ook huisarts-in-opleiding was. De leden van de NHG-Werkgroep hebben haar tijdens het schrijven inhoudelijk ondersteund. Het eerste artikel staat in dit nummer en begint bij de invoering van de academische titel ‘arts’ door een wet van Thorbecke (in 1865). Deze wet maakte er een einde aan dat ook kwakzalvers als barbiers en marskramers de geneeskunst konden uitoefenen. Uit het algemene beroep arts ontwikkelden zich in de decennia daarna verschillende specialismen, en het beroep huisarts. Dat was het begin. De artikelen in de komende nummers beschrijven de verdere ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde aan de hand van thema’s zoals arts-patiëntrelatie, huisartsopleiding en wetenschap.

Online archief nu compleet

Naast deze nieuwe serie bieden wij u nog een andere mogelijkheid om in de geschiedenis van ons vak te duiken. Sinds kort is het hele archief van Huisarts en Wetenschap online voor alle NHG-leden toegankelijk. We hebben de artikelen van alle nummers van H&W vanaf het eerste nummer uit 1957 als pdf-bestand laten scannen. Eerder stonden deze bestanden tot onze spijt met onbegrijpelijke namen in ons online archief. Sinds afgelopen maand is dit probleem opgelost en kunt u de volledige inhoud van H&W online raadplegen. Aan een uitgebreidere zoekfunctie wordt nog gewerkt, maar het archief biedt nu al verschillende mogelijkheden. Zo kunt u aan de hand van artikelen in H&W nagaan hoe de diagnostiek en behandeling van een klacht als dermatomycose zich in de afgelopen 60 jaar heeft ontwikkeld. Voor huisartsen die niet de behoefte hebben het archief voor dit soort vragen uit te pluizen, biedt het ook een ander belangrijk voordeel. U kunt al uw oude H&W’s weggooien. U hoeft de nummers immers niet meer te bewaren, wij doen dat nu voor u.
Just Eekhof

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen