Nieuws

Wanneer is de bloeddruk goed ingesteld?

Gepubliceerd
10 juli 2006

Hoeveel hypertensiepatiënten de streefwaarde van hun bloeddruk halen, blijkt sterk afhankelijk van de manier waarop we die streefwaarde bepalen. Engelse onderzoekers hebben gekeken hoeveel behandelde hypertensiepatiënten (n=601) in een huisartsenpraktijk de norm voor een goede bloeddruk haalden. Ze hielden verschillende criteria aan voor de hoogte van de bloeddruk: het gemiddelde van de metingen van het voorgaande jaar, de laatste spreekuurmeting, een door de praktijkverpleegkundige gemeten waarde en een gemiddelde waarde bij ambulante bloeddrukmeting. Bij metingen op de hiervoor genoemde manieren behaalden respectievelijk 29%, 32%, 34% en 56% de norm van een bloeddruk

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen