Nieuws

Wat te doen bij…?

Gepubliceerd
10 mei 2005

De drie ervaren auteurs laten zien tot welke praktijkdilemma's het toenemend aantal richtlijnen voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige leidt. ‘Pijnloze’ oplossingen zijn niet altijd voorhanden. Dit is een casuïstiekboek, met een bonte stoet van patiënten en dokters in de hoofdstukken 3 tot en met 32. De hoofdstukken 1 en 2 houden de stoet in toom. In hoofdstuk 1 leggen de auteurs uit dat ethisch handelen niet per se zoiets is als: ‘princpieel zijn’, ‘kiezen voor de zwakkere’, ‘vragen om meer middelen voor de zorg’ of ‘beslissingen achteraf rechtvaardigen’. In hoofdstuk 2 lichten de auteurs de ethiek van de arts bij arbeid en gezondheid verder toe. De overige 30 hoofdstukken – zoals Agressie van cliënten: negeren of reageren? – openen steeds met een casus, gevolgd door het dilemma: melden ja of nee. Onder het kopje Achtergronden vermelden de auteurs dan wetgeving en onderzoeksgegevens over agressie. Bij Opties gaat het vervolgens om de keus: geen actie, aangeven bij politie, respectievelijk het informeren van de werkgever. De auteurs werken de opties verder uit onder Morele waarden, Afweging en Conclusies. Deze structuur houden ze vol in alle hoofdstukken, zoals in het hoofdstuk over verlof wegens een zieke partner. Terwijl de structuur van de hoofdstukken goed is, had de opbouw van het boek evenwichtiger gekund. De inleidende hoofdstukken 1 en 2 hadden een aparte plaats kunnen hebben. Het boek gaat diep in op alle dertig onderwerpen, en leest daardoor niet prettig bij de open haard. Toch is het boek het lezen waard voor huisartsen, want het is vooral een moedig boek over hoe het is om in deze tijd als arts te werken. Dat is gelijk de charme van dit boek, de eigentijdse casuïstiek maakt het geschikt voor de huisartsenopleiding en voor nascholing.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen