Nieuws

Weg met de Cochrane-review

Gepubliceerd
19 oktober 2009

Tot nu toe publiceerde H&W 137 Cochrane-reviews; ruim tien jaar lang hielden we u zo op de hoogte van de wetenschappelijke onderbouwing van voor huisartsen belangrijke interventies. Het kostte de redactie al die tijd weinig moeite auteurs te vinden om zo’n Cochrane-review te bespreken. En dat terwijl die reviews toch niet de leukste artikelen zijn om te lezen. Langzamerhand werd de rubriek echter sleets, zo bleek uit ons beperkte lezersonderzoek van een jaar geleden. De Cochrane-besprekingen werden niet (meer) frequent gelezen en ook niet erg hoog gewaardeerd door onze lezers. Er was, kortom, een discrepantie tussen de gewone huisarts en de academische goegemeente.

Leve de ‘PEARLS’

De grote meerderheid van onze lezers bestaat uit gewone huisartsen. Wij willen vooral ook voor hen een goed leesbaar huisartsgeneeskundig blad uitbrengen, zoals de redactie bij haar aantreden verkondigde. Daarom hebben we besloten met de rubriek Cochrane-review te stoppen. Redacties zijn echter eigenwijs en we denken dat we onze lezers de kroonjuwelen van de evidence-based medicine niet mogen onthouden. Het ‘Primary Health Care Field’ van de Cochrane Collaboration heeft een formule ontwikkeld waarmee de bewijsvoering van de Cochrane-reviews als bruikbare wetenschap voor de werkvloer op een nieuwe manier voor het voetlicht wordt gebracht. PEARLS (een mooi acroniem voor een vreselijke omschrijving: Practical Evidence About Real Life Situations) vertalen de uitgebreide reviews naar hapklare brokken voor de drukke huisarts. De review wordt samengevat in maximaal 200 woorden: een korte beschrijving van de relevantie van het onderwerp en een praktische vraag, die meestal bestaat uit één behandeling bij één aandoening. Daarna volgt een korte bespreking en tot slot een kort commentaar, met daarin de eventuele beperkingen van de review en de betekenis voor de Nederlandse huisarts. Het antwoord op de vraag staat overigens al in de titel.

Van Cochrane naar PEARLS

De Cochrane Collaboration publiceert driemaandelijks nieuwe en herziene reviews. De redactie maakt uit deze lijst van zo’n 100 titels een selectie en de coördinator van het Cochrane Primary Health Care Field laat de geselecteerde reviews vervolgens bewerken tot PEARLS. Hij doet hierbij vooral een beroep op onze jonge collega’s: aios en aioto’s. De eerste PEARLS treft u aan in deze H&W. We hopen dat we er weer 137 van kunnen produceren.

De kliniek

Maar H&W wil meer zijn dan een doorgeefluik van harde wetenschap. In het voorjaar verzorgde de redactie een cursus ‘klinische lessen schrijven’. Het enthousiasme was groot en we moesten meer dan de helft van de aanmelders teleurstellen. In deze H&W vindt u het eerste resultaat van de cursus. Franca Ruikes, aios te Nijmegen, beschrijft haar ervaringen met de gevolgen van een alledaags fietsongeval. De cursus lijkt overigens meer los te maken dan we dachten. Deze H&W bevat nog een klinische les en twee nascholingsartikelen en dat is een weelde die we lange tijd niet hebben gekend. We zijn er zo blij mee dat we op het komende NHG-Congres de casuïstiekprijs weer zullen uitreiken, na twee jaar onderbreking. Nieuwe inzenders van klinische lessen moet ik nu al teleurstellen: we zitten vol tot januari 2010. Daarna hebben we weer ruimte genoeg. Henk van Weert

Reacties (1)

B.F. Britt-Croes (niet gecontroleerd) 4 november 2009

Ja hoor

Verder lezen