Nieuws

Niet-systematische reviews liegen

Gepubliceerd
10 juni 2005

Niet-systematische reviews zoals vele nascholingsartikelen lezen vaak prettiger dan een systematische review, maar ze zijn minder betrouwbaar. Alleen als een systematische literatuurzoekactie is verricht, mag een review systematisch worden genoemd. Dit verschil in betrouwbaarheid bleek weer bij vergelijking van aanbevelingen voor materiële maatregelen tegen huisstofmijt uit 46 narratieve reviews met een systematische Cochrane-review. Van de 46 reviews bleken er 39 te refereren aan niet-gerandomiseerd onderzoek, waarbij in het algemeen geen onderscheid werd gemaakt met gerandomiseerde onderzoeken.1 Behalve dat de methodische kwaliteit van het gerefereerde onderzoek niet werd gewogen, was er ook nog eens selectief gerefereerd. In een Cochrane-review kon geen effect van fysische maatregelen worden vastgesteld,2 maar de grote meerderheid van de niet-systematische reviews (n=38) rapporteerde positieve resultaten van maatregelen als anti-allergische matrashoezen en stofzuigen. Die positieve aanbevelingen kwamen 27 maal voort uit een positieve selectie van referenties; tienmaal bleek de selectie neutraal en eenmaal negatief.1 Met andere woorden: de auteurs onderbouwden hun standpunt met hun welgevallige onderzoeksresultaten. Reviews op basis van de omgevallen boekenkast zijn dus onbetrouwbaar. Omdat er geen reden is om aan te nemen dat astmadokters meer vooringenomen of ondeskundiger zijn dan andere dokters, geldt deze bevinding waarschijnlijk ook voor andere gebieden van de geneeskunde. Dat is de reden dat goede tijdschriften bij voorkeur systematische reviews plaatsen, waarin op zijn minst verantwoording wordt afgelegd over de gevolgde strategie om onderzoeksverslagen te vinden en te beoordelen. Het leest misschien wat minder lekker, maar je hebt dan wel wat en het belast de grijze cellen (en de patiënten) minder met onwaarheden. (HvW)

Literatuur

  • 1.Schmidt LM, et al.. Of mites and men: reference bias in narrative review articles. A systematic review. The J Fam Practice 2005;54:4.
  • 2.Gøtzsche PC, et al. House dust mite control measures for asthma (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2001. Oxford: Update Software.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen