Nieuws

Welke patiënten ziet de aios?

Gepubliceerd
2 februari 2012
Aios huisartsgeneeskunde zijn voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van het patiëntenaanbod in de opleidingspraktijk als het gaat om het behalen van hun leerdoelen en het ontwikkelen van de vereiste competenties. Maar hoe ziet dat aanbod er nu eigenlijk uit?
reacties
Aios huisartsgeneeskunde zijn voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van het patiëntenaanbod in de opleidingspraktijk als het gaat om het behalen van hun leerdoelen en het ontwikkelen van de vereiste competenties. Maar hoe ziet dat aanbod er nu eigenlijk uit?
Onderzoekers van het AMC hebben gepoogd deze zwarte doos binnen de opleiding te openen. Zij analyseerden hiervoor het patiëntenaanbod van 49 eerstejaars en 24 derdejaars aios ten aanzien van ICPC-codes en karakteristieken van de patiëntcontacten. Opvallende conclusies werden getrokken.
Het totaal aantal consulten tussen eerste- en derdejaars aios verschilde niet significant, met een gemiddelde van 583 consulten per trimester. Dat is opvallend omdat het opvoeren van het aantal consulten vaak tot de leerdoelen behoort. Ook is deze uitkomst verrassend omdat enkele derdejaars productie-aios zorgden voor zeer hoge uitschieters van het aantal consulten met hun face-to-facecontacten.
Het geschatte aantal ICPC-codes per trimester bedroeg 621 en 662 voor respectievelijk het eerste en het derde jaar. In beide jaren kwam een matig aanbod voor van bloedziekten, mannelijke genitaalklachten en sociale problematiek: klachten die een huisarts volgens de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk ook minder frequent ziet. In het derde jaar kwamen onder andere chronische ziekten wel significant vaker voor, conform de leerdoelen van het curriculum. Verder bleek dat vrouwelijke aios tweemaal vaker vrouwenklachten zagen dan hun mannelijke collega’s!
Dit geeft zowel voor aios als opleiding te denken. Moet het terugkomdagonderwijs meer worden toegespitst op de tekorten in het aanbod? Moeten er individuele analyses komen van patiëntcontacten ter vorming van leerplannen, ontdekking van blinde patiëntvlekken en wetenschappelijk onderbouwde keuzes voor de derdejaars praktijk(aanbod)? Verplichte vrouwenspreekuren voor mannelijke aios? En bovenal, heeft de aios een voldoende breed aanbod gezien om goed voorbereid de huisartsenmarkt op te gaan? Hoe ziet het aanbod van de opleiders er eigenlijk uit? Dit leuke onderzoek roept weer veel vragen op, en creëert kansen. (Bonnie Zijsling)

Literatuur

  • 1.De Jong J, et al. Opening the black box: the patient mix of GP trainees. Br J Gen Pract 2011;61:650-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.