Nieuws

Wittejassenhypertensie vaststellen in half uurtje

Gepubliceerd
7 september 2011

Bloeddrukmeting is een vast onderdeel bij het inschatten van het cardiovasculair risico. Het is bekend dat 1 op de 4 patiënten last heeft van het wittejassen-fenomeen. De manier om dat aan te tonen of uit te sluiten is het verrichten van een 24-uurs bloeddrukmeting. Veel patiënten ervaren deze methode echter als hinderlijk. Nijmeegse onderzoekers keken daarom naar een nieuwe, patiëntvriendelijkere methode waarmee in de praktijk binnen 30 minuten met zekerheid gesteld kan worden of er sprake is van wittejassenhypertensie. Bij deze meting wordt gedurende 30 minuten elke 5 minuten de bloeddruk gemeten met een 24-uurs bloeddrukmeter. De patiënt zit alleen in een kamer en mag daar niet gestoord worden. De assistente die de bloeddrukmeter om doet, controleert bij de eerste meting of het apparaat goed werkt, waarna zij de kamer verlaat. De eerste 2 metingen worden niet meegenomen in de analyse, omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat een aanzienlijke bloeddrukdaling kan plaatsvinden in de eerste 10 minuten. In het onderzoek werden bij dezelfde 84 patiënten de resultaten van de 30-minutenmeting vergeleken met een 24-uurs bloeddrukmeting. Hieruit bleek dat tussen de twee methoden geen significant verschil bestond in de classificering (p = 0,22). Van de 84 patiënten werd 87% in dezelfde groep ingedeeld. Ook in andere onderzoeken zijn de resultaten gunstig ten aanzien van de 30-minuten meting. De 30-minuten bloeddrukmeting is daarmee een nieuwe valide methode om wittejassenhypertensie uit te sluiten. Het voordeel is dat deze methode voor de patiënt veel minder belastend is. De 30-minutenmeting is echter geen vervanging van de 24-uurs bloeddrukmeting omdat andere belangrijke informatie over nachtelijk dippen, variabiliteit in de bloeddruk en de gemiddelde nachtelijke bloeddruk hierbij natuurlijk niet kan worden gemeten. (Sophie van Koningsbrugge)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen