Nieuws

WONCA 2016 Kopenhagen: ‘Doctors with heads and hearts’

Gepubliceerd
1 september 2016
‘Doctors with heads and hearts’ was het thema van het Europese huisartsencongres WONCA, dat in juni 2016 plaatsvond in Kopenhagen. Het WONCA-congres werd georganiseerd door de gezamenlijke huisartsenorganisaties uit alle Scandinavische landen. Deze krachtenbundeling laat zien hoe je een grootschalig congres als de WONCA (met ruim 3200 deelnemende huisartsen uit Europa en daarbuiten) moet organiseren: inhoudelijk een goed programma, met veel ruimte voor internationale uitwisseling.
Nederland was met bijna 300 deelnemers ook weer erg sterk vertegenwoordigd in Kopenhagen. Alleen al onze Utrechtse delegatie bestond uit huisartsen, onderzoekers, huisartsopleiders, docenten, studenten en vooral veel huisartsen in opleiding. Met al die verschillende nationaliteiten en huisartsgeneeskundige achtergronden stond uitwisseling van kennis en ervaringen centraal. De kennismaking met onze internationale collega’s kwam bij de opening al goed op gang, toen na de woorden ‘a stranger is just a colleague you haven’t met’, ruimhartig handen geschud werd met collega’s uit de hele wereld. Daardoor werden, al voordat de eerste symposia en workshops begonnen waren, de eerste internationale verschillen besproken tussen oude en nieuw opgedane kennissen uit het veld.
Het mooie congrescentrum van Kopenhagen bood met zijn grote auditoriums en kleinere zalen een mooi podium voor de vele voordrachten. Daarbij was er dit jaar er een prominente plaats voor de WONCA Special Interest Groups (SIGs), die in symposia op het gebied van oncologie, hart- en vaatziekten, gastro-enterologie, astma/COPD en allergologie state-of-the-art-kennis presenteerden. Ook de aiotho’s (die de huisartsenopleiding combineren met een promotie) leverden met hun onderzoekspresentaties een belangrijke bijdrage aan het programma. Voor uiteenlopende onderwerpen werd een brug geslagen tussen wetenschap en praktijk. De hele breedte van de huisartsgeneeskunde werd hierbij met hoofd en hart belicht.
De Utrechtse afvaardiging die met mij afgereisd was, samen verantwoordelijk voor meer dan twintig bijdragen aan het congres, presenteerde de nieuwste inzichten op het gebied van hart- en vaatziekten, preventie, diagnostiek en zorg op het gebied van kanker, infectieziekten, patiëntveiligheid in de eerste lijn, academische huisartsgeneeskunde en onderwijsontwikkeling. Didactische, interactieve experimenten, zoals quizzen en peilingen, werden daarbij niet geschuwd, waardoor het publiek vier dagen lang bij de les gehouden werd. De aanwezige huisartsen kregen voorgeschoteld wat lopende ontwikkelingen zijn, wat verschillen en ‘best practices’ zijn in de uiteenlopende landen, maar vooral ook wat we met de nieuw verworven kennis ‘morgen in de praktijk’ nog beter kunnen doen. Voor een fervent voorstander van ‘science in transition’ (door mij vrij geïnterpreteerd als: ‘onderzoek zo direct mogelijk ten nutte maken van de praktijk’), was deze wetenschappelijk-klinische insteek weer een waar genoegen.
Naast de overdadige wetenschappelijke en klinische inhoud bood de WONCA ook veel ruimte voor gezelligheid. Zo was er de Nederlandse avond in de Deense Domus Medica, waar de fine fleur van de Nederlandse huisartsgeneeskunde acte de présence gaf, en de Nederlandse ambassadeur een boeiend verhaal hield over verschillen en overeenkomsten tussen Denen en Nederlanders. Het traditionele WONCA-diner van de Utrechtse afdeling huisartsgeneeskunde werd een lange avond aan de haven. Tijdens de geanimeerde gesprekken tussen de 25 aanwezige stafleden leerde iedereen elkaar nog beter kennen en werden er mooie plannen voor de toekomst gemaakt. Bij het inmiddels beroemde en beruchte jaarlijkse aios-feest, georganiseerd door de Werkgroep Europese Samenwerking (WES), verstevigden de aios uit Nederland hun contacten onderling en met collega’s uit de rest van de wereld. Toen veel van de toekomstige en gevestigde huisartsen naar buiten kwamen, luidde de zon alweer de laatste WONCA dag in (Deense nachten zijn niet als de Brabantse).
En terwijl er op de laatste dag werd nagepraat over de voorheen onbekende verschillen en mogelijkheden in de huisartsgeneeskunde in Oost- en West-Europa, Oceanië, Azië en Zuid-Amerika, werden de plannen voor de WONCA 2017 alvast gesmeed. Voorlopig hebben we weer meer dan genoeg inspiratie om het komende jaar aan de slag te gaan om de huisartsgeneeskunde verder te verrijken. Mocht u geïnteresseerd zijn: de WONCA 2017 vindt van 28 juni tot 1 juli plaats in Praag. Zie voor meer informatie: http://www.woncaeurope2017.eu/.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen