Nieuws

World Wide Weight Watchers

Gepubliceerd
7 december 2011
Een multicentre onderzoek in Australië, Duitsland en Engeland laat zien dat verwijzing vanuit de eerste lijn naar een commercieel gewichtreductieprogramma een zinvolle en kosteneffectieve manier lijkt om grote groepen patiënten af te laten vallen.
Zwaarlijvigheid is een wereldwijd probleem. In 2009 had bijna de helft van de Nederlandse volwassenen overgewicht dan wel obesitas. Zij dragen bij aan stijgende prevalentie van diabetes, ischemische hartziekten en andere gewichtgerelateerde aandoeningen. Onderzoekers selecteerden 772 volwassenen met een BMI tussen 27 en 35 kg/m2 en tenminste 1 additionele risicofactor voor gewichtgerelateerde ziekten uit Australië, Duitsland en Engeland. Na randomisatie werden 377 patiënten verwezen naar een commerciële aanbieder van een gewichtreductieprogramma (in dit geval Weight Watchers) en 395 patiënten ondergingen de voor elk land gebruikelijke geprotocolleerde begeleiding om af te vallen in hun eigen huisartsenpraktijk. Deelnemers aan het Weight Watchers-programma werden verzocht aan andere deelnemers en trainers geen melding te maken van hun participatie in het onderzoek. De primaire uitkomstmaat was het gemeten gewichtsverlies over een periode van 12 maanden.
Na analyse bleken de patiënten in het Weight Watchers-programma tweemaal zoveel te zijn afgevallen als de patiënten in de andere groep, respectievelijk -5,06 kg (SE 0,31) versus -2,25 kg (SE 0,21). Tevens verbeterden de middelomtrek, vetmassa, glucosewaarden en lipidespectrum significant meer in de Weight Watchers-groep. Er werden geen verschillen in uitkomsten gevonden tussen de 3 deelnemende landen. Een mogelijke verklaring voor deze uitkomst is dat de participanten in de Weight Watchers-groep frequentere contacten hadden en profiteerden van het peer supportelement van een groepsbehandeling.
Dit onderzoek geeft aan dat er commerciële programma’s bestaan die (kosten)effectief, op grote schaal en in verschillende landen toepasbaar zijn. In Nederland, waar de vergoeding voor de diëtist grotendeels wegvalt, zou dit een alternatief kunnen zijn. Doel van deze programma’s zou dan echter niet alleen het afvallen moeten zijn, maar ook zaken als het aanleren van gezond eetgedrag en voldoende beweging. (Johan Schinkelshoek)

Literatuur

  • 1.Jebb SA, et al. Primary care referral to a commercial provider for weight loss treatment versus standard care: a randomised controlled trial. Lancet 2011. Doi: 10:1016/S0140-6736(11)61344-5.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen