Nieuws

Zelfmanagement bij astma alleen met hulp van POH of huisarts

Date
30 november 2020
De richtlijnen adviseren om zelfmanagement bij astma te ondersteunen, maar geven niet duidelijk aan in welke mate een POH of huisarts de patiënt hierin ondersteuning moet bieden. Een grote netwerk meta-analyse laat zien dat minimaal 2 uur ondersteunend contact nodig is, wil zelfmanagement en zelfmonitoring enige meerwaarde hebben.