Nieuws

Zelfmanagement via e-health bij chronische nierziekten?

Gepubliceerd
6 november 2020
Het is onduidelijk in hoeverre zelfmanagement via e-health toegevoegde waarde heeft bij chronische nierziekten. De auteurs van een systematisch literatuuronderzoek bekeken de implementatie en effectiviteit hiervan. Uit hun onderzoek blijkt dat vooral bij patiënten die werden behandeld in een ziekenhuis of dialysecentrum er positieve effecten waren op bloeddruk en therapietrouw. De kwaliteit van leven verbeterde niet duidelijk.
0 reacties
Nierziekte
© Shutterstock

Uit 8 databases includeerden de auteurs 23 onderzoeken (tot november 2017), waarvan bijna de helft werd beoordeeld als van matige tot lage kwaliteit. Alle onderzoeken op 1 na (een Brits eerstelijns onderzoek) betroffen de tweede lijn, derde lijn of dialysecentra. Er was een grote heterogeniteit in het type interventies en de gemeten uitkomsten (10 effectuitkomsten en 9 procesuitkomsten). De meest besproken interventies waren zelfmonitoring, berichten/alerts naar patiënten of zorgverleners, counselling, educatiemateriaal of feedback aan patiënten van het apparaat. 

Zestig van de 61 onderzochte uitkomsten (zoals bloeddrukmetingen, laboratoriumbepalingen, hospitalisatie, therapietrouw en kosten) waren positief, alleen voor de kwaliteit van leven werd zowel een positief als negatief effect gevonden. De toepasbaarheid, het gebruiksgemak, de acceptatie en tevredenheid over de interventies werden hoog gewaardeerd. De online mogelijkheid voor de zorgverlener om metingen van patiënten te monitoren en bij te sturen, had het meeste effect op therapietrouw. Een beperking van de review is dat klinische relevantie van de gevonden uitkomsten niet is vermeld. 

De auteurs concluderen dat zelfmanagementinterventies via e-health de behandeling van nierziekten kunnen verbeteren en gezondheidswinst kunnen opleveren bij patiënten die in de tweede of derde lijn worden behandeld. Over toepassing in de eerste lijn, waar veel patiënten voorkomen met mildere vormen van nierinsufficiëntie, is door het weinige onderzoek nog geen uitspraak te doen.

Literatuur

  • Shen H, et al. Electronic health self-management interventions for patients with chronic kidney disease: Systematic review of quantitative and qualitative evidence. J Med Internet Res 2019;21:e12384.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen