Nieuws

Ziek melden bij een luchtweginfectie bevordert herstel niet

Gepubliceerd
21 december 2016

Bij een gewone luchtweginfectie adviseert de Nederlandse huisarts de patiënt meestal niet om zich ziek te melden. Binnen Europa lopen deze adviezen echter behoorlijk uiteen: Slowaakse en Poolse huisartsen adviseren hun patiënten het vaakst om zich ziek te melden (tot 89%). Het advies om thuis te blijven bevordert het herstel echter niet.

Luchtweginfecties zijn een van de belangrijkste oorzaken voor ziekteverlof. Onze oma's adviseerden ons vroeger om goed 'uit te zieken', maar inmiddels weten we ook dat bedrust zelden goed is. Europese onderzoekers onderzochten de variatie van huisartsen in Europa met betrekking tot hun adviezen over het wel of niet ziek melden bij een lage luchtweginfectie. In de 12 Europese landen evalueerden 323 huisartsen 1624 patiënten met een lage luchtweginfectie, die ook werk hadden. Of de huisarts de patiënt adviseerde om zich ziek te melden, verschilde flink per land: van 8% van de patiënten in Nederland tot 89% in Slowakije. Het advies om langer dan een week thuis te blijven varieerde ook: van 0% in Nederland tot bijvoorbeeld 35% in Polen. Ook na correctie voor andere voorspellers was het advies van de huisarts per land wezenlijk verschillend.

Dit werd niet bepaald door de duur van de klachten. Factoren die wel samenhingen met het thuisblijven waren de ernst van de klachten en een antibioticavoorschrift. Het gedrag van de huisarts moet ook gerelateerd zijn geweest aan de nationale regelgeving. In Nederland oordeelt de bedrijfsarts over arbeidsgeschiktheid bij ziekte, terwijl in veel andere Europese landen de huisarts deze functie ook heeft (Polen, Slowakije, België, Hongarije Spanje en Italië); hij geeft dus een 'ziektebriefje' af. Het advies om thuis te blijven was niet gerelateerd aan het herstel van de luchtweginfectie. 

Europa is dus zelfs op het gebied van de behandeling van eenvoudige kwalen heel divers, veroorzaakt door verschillen in cultuur en regelgeving. De auteurs bevelen een uitdaging aan: consistente Europese richtlijnen op dit gebied. 

Godycki-Cwirko M, et al. Family practitioners' advice about taking time off work for lower respiratory tract infections: a prospective study in twelve European primary care networks. PLoS One 2016 Oct 19;11(10):e0164779.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen