Wetenschap

Zijn huisarts en kinderarts het eens over verwijzingen?

Huisartsen en specialisten is al vaak gevraagd wat ze vinden van verwijzingen naar de tweede lijn. Maar in hoeverre er consensus is tussen huisartsen en specialisten over die verwijzingen, is nog weinig onderzocht. Zijn de eerste en tweede lijn het eens over criteria voor verwijzing? Bij specifieke diagnoses en ziektebeelden? Wij lieten huisartsen en specialisten een set verwijzingen naar ons ziekenhuis beoordelen en we onderzochten in hoeverre zij het eens waren over de noodzaak van die verwijzingen en over het verwijsproces. De uitkomsten waren opmerkelijk.