Nieuws

Zinvolle bijdrage casemanagers aan palliatieve zorg

Gepubliceerd
1 december 2015
Dossier
Zorg voor palliatieve patiënten is een uitdagende en vaak dankbare taak van de huisarts. Met gemiddeld 12 tot 13 sterfgevallen per huisarts per jaar kan de werkbelasting soms flink oplopen. Nederlands onderzoek laat zien dat inzet van casemanagement bijdraagt aan wat beschouwd wordt als palliatieve zorg van hoge kwaliteit: een hoog aantal overlijdens thuis en weinig ziekenhuisopnames.
Huisartsen werken vaak al samen met casemanagers in de psychiatrie en ouderenzorg. Steeds vaker worden casemanagers ook ingezet in de palliatieve zorg en vormen zij de spil in de samenwerking tussen patiënt, mantelzorgers en verschillende professionals. De in palliatieve zorg geschoolde casemanager inventariseert de zorgbehoefte van de patiënt en voorziet de betrokkenen van up-to-date informatie, geeft advies en zet zo nodig extra zorg in.
Het onderzoek is gebaseerd op twee studies. Het retrospectieve Sentimelc-onderzoek bekeek bij 280 patiënten de standaard palliatieve huisartsenzorg in de laatste 3 maanden voorafgaand aan het sterven. In het Capalca-onderzoek werden prospectief 167 patiënten gevolgd bij wie een casemanager was ingezet voor de palliatieve zorg. De onderzoeken betreffen verwachte overlijdens bij patiënten met kanker. Bij inzet van casemanagement was in vergelijking met standaardhuisartsenzorg de voorkeursplek van overlijden vaker bekend voor de huisarts (94% versus 72%; OR 7,06; 95%-BI 3,47 tot 14,36). Waarschijnlijk stierven patiënten hierdoor vaker thuis (82% versus 69%; OR 2,16; 95%-BI 1,33 tot 3,51) en minder vaak in het ziekenhuis (7% versus 20%; OR 0,26; 95%-BI 0,13 tot 0,52). Ook waren er minder ziekenhuisopnames in de laatste 30 dagen voorafgaand aan overlijden (geen opname: 79% versus 69%; OR 1,99; 95%-BI 1,12 tot 3,56). Een groot deel van de patiënten stierf op de plek van voorkeur (88% versus 91%), maar er was geen significant verschil tussen beide groepen.
Om goede palliatieve zorg in een vergrijzende samenleving te blijven garanderen, is het wenselijk om de niet-complexe zorg voornamelijk in de eerste lijn te laten plaatsvinden. Casemanagement kan hierin het werk van de huisarts ondersteunen.

Literatuur

  • 1.Van der Plas AGM, et al. Involvement of a casemanager in palliative care reduces hospitalisations at the end of life in cancer patients; a mortality follow-back study in primary care. PloS ONE 2015. Doi: 10.1371/journal.pone.0133197.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen