Beschouwing

Een beschouwing is een bespreking van een probleemstelling, zienswijze of thema. Het gaat om analyse, (her)interpretatie en het wegen van visies, theorieën en uitkomsten van eerder onderzoek, het plaatsen van zulke gegevens tegenover andere gegevens en zienswijzen, het inpassen van waarden, normen en opvattingen, en uiteindelijk het formuleren van nieuwe inzichten, hypotheses en consequenties voor verder onderzoek en de praktijk.

Onderstaande punten zijn bedoeld als leidraad voor je beschouwing.

Algemeen

Bekijk voordat je met schrijven begint:

Lengte

 • Een beschouwing telt in totaal max. 1800 woorden.

Inhoudelijke eisen

 • Open het artikel met een prikkelende lead van max. 100 woorden als eerste, inleidende alinea.
 • Kies voor een probleemstelling als uitgangspunt en werk toe naar plausibele zienswijzen of ga uit van een zienswijze en onderbouw deze met argumenten.
 • Staaf aanbevelingen met bewijsmateriaal, bij voorkeur recente systematische reviews en richtlijnen. Hiervoor is een zo actueel mogelijk onderzoek van de relevante literatuur uitgevoerd.
 • Een sectie Methoden is niet vereist. Beschrijf kort de kenmerken van de literatuur die werd doorzocht en in de beoordeling werd opgenomen. 
 • Het bewijs van de hoogste kwaliteit (bijvoorbeeld gerandomiseerde klinische onderzoeken, meta-analyses, systematische reviews en hoogwaardige prospectieve cohortonderzoeken) behoort de grootste nadruk te krijgen. 
 • Zorg voor max. 6 kernpunten die worden opgenomen in een kadertekst (De kern). 
 • Opbouw: artikelkop, auteursnamen (voor- en achternaam), lead, lopende tekst (met tussenkoppen naar eigen inzicht). 
 • Literatuur.
 • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie auteur(s). Correspondentie: mailadres. NB We vermelden in principe 1 affiliatie per auteur.
 • Mogelijke belangenverstrengeling: vul in (indien niet aan de orde: niets aangegeven).
 • Beeld(suggesties) en links naar relevante, gerelateerde content.

Gerelateerde content

Ook plaatsen we je artikel op HenW.org. We voorzien je artikel graag van relevante links met meer informatie voor de lezers.

Denk bijvoorbeeld aan:

 1. NHG-Standaard of andere relevante richtlijn
 2. Een tot twee relevante literatuurverwijzingen uit uw artikel
 3. Relevante links (naam en url)
 4. Instructiefilm (NHG en/of YouTube en/of Vimeo)
 5. Podcast
 6. Instructief beeldmateriaal
 7. Thuisarts.nl of andere voorlichtingsteksten