CAT

Nieuwsbericht op basis van een critically appraised topic (CAT)

  1. Lengte: max. 600 woorden.
  2. Een prikkelende kop: max. 40 tekens. Bureauredactie bepaalt de definitieve kop.
  3. Een korte lead (max. 70 woorden) (in-/aanleiding en de belangrijkste conclusie (in kwalitatieve termen))
  4. Een bespreking van de vraagstelling, gevolgd door een korte bespreking van de resultaten (kwantitatief), inclusief conclusie en aanbeveling voor de praktijk/toepasbaarheid voor de eerste lijn in Nederland (max. 530 woorden).
  5. Literatuur
  6. Kader: vermeld hierin: dit artikel is gebaseerd op een Critically appraised topic. De onderzoeksvraag luidde: [xxx]
  7. Hanteer een piramidale (‘oprolbare’) tekstopbouw. Dat wil zeggen: de belangrijkste informatie eerst.