CAT

Een critically appraised topic (CAT) is een systematische samenvatting van de resultaten van een klein aantal onderzoeken over een onderwerp uit de dagelijkse praktijk. Het doel van een CAT is evidence uit de literatuur in de dagelijkse huisartsenpraktijk te integreren. Het is een brug tussen de onderzoeksresultaten en de dagelijkse praktijk.

Een CAT bevat de volgende stappen:

 1. Het beschrijven van een praktijkprobleem (‘vraag uit de spreekkamer’).
 2. Het vertalen van het praktijkprobleem in een duidelijke vraagstelling volgens de PICO-structuur (P = patiënt of populatie, I = interventie, C = comparison, O = outcome).
 3. Het verrichten van een zoekactie naar relevante wetenschappelijke literatuur.
 4. Het kritisch evalueren van de gevonden relevante onderzoeken.
 5. Het formuleren van een conclusie, inclusief aanbeveling voor de dagelijkse praktijk.

Voor een CAT is één systematische review of zijn twee originele onderzoeksartikelen (niet reviews) voldoende. Daarbij dient kort gemotiveerd te worden hoe de selectie van deze artikelen tot stand gekomen is.

Tip

Gebruik het Template CATS bij het schrijven en indienen van een CAT voor Huisarts en Wetenschap.

Nieuwsbericht op basis van een critically appraised topic (CAT)

 1. Totale lengte van de hoofdtekst, inclusief lead en exclusief kop en referenties: max. 1000 woorden.
 2. Een prikkelende kop: max. 40 tekens. De bureauredactie bepaalt de definitieve kop.
 3. Een korte lead (max. 100 woorden) (in-/aanleiding en de belangrijkste conclusie (in kwalitatieve termen).
 4. Een weergave van het praktijkprobleem met de vraagstelling (PICO), gevolgd door een bespreking van de zoekactie met de resultaten, selectie en kwaliteit van de gevonden literatuur, samenvatting en interpretatie van de resultaten, conclusie over het praktijkprobleem en aanbeveling voor de huisartsenpraktijk.
 5. Literatuur.
 6. Kader. Vermeld hierin: ‘Dit artikel is gebaseerd op een critically appraised topic. De onderzoeksvraag luidde: [xxx]’.

Tip

Bekijk voordat je met schrijven begint enkele voorbeelden van artikelen in deze rubriek.