Patiënteninbreng

Zorg op maat voor de patiënt in wie wij ons hebben verdiept: voor de huisarts is het altijd zo geweest, maar het onderwerp is ‘hot’. Hoe blijft de zorg werkelijk maatwerk tussen alle EBM, richtlijnen en protocollen? Hoe blijft de patiënt centraal staan? Hoe ervaart de patiënt onze huisartsenzorg? Wat is de stand van zaken rond shared decision making en informed consent?